NYHETER

Leveranser av ballast ökar, naturgrus minskar

Senaste utgåvan av Grus, sand och krossberg är nu publicerad och kan laddas ned från SGU:s webbplats. 100 miljoner ton ballast levererades under 2019 vilket är en ökning från föregående år. Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 8,6 miljoner ton. Även antalet täkter som producerar naturgrus minskar medan täkterna för krossberg ökar....

Pilotkurs för entreprenörer om aktiv bullerhantering

Att som entreprenör arbeta aktivt med bullerhantering kan innebära både konkurrensfördelar och förbättrade relationer med beställare, tillsyn och närboende. Den 18 mars arrangerar projektet ”Tystare tätortsnära krossning och masshantering” en digital pilotkurs om aktiv bullerhantering för entreprenörer bland SBMI:s medlemmar. Under dagen hålls föredrag om bullermodeller, ljudmätning och kommunikation samt goda exempel från...

Hantering av schaktmassor ska ses över

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Regeringen vill göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 1...

Ellastbil ska visa vägen mot elektrifierad byggarbetsplats

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan varav en stor del kommer från transporter kopplade till anläggningsplatser. Projektet Med utsikt från förarplatsen ska underlätta introduktion av ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på byggarbetsplatser. Pressmeddelande december 2020Centralt i projektet är att testa en ellastbil, som köps in...

Tester för tystare krossning påbörjas

Tidsmässigt har projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering nästan kommit halvvägs och de lösningar som tas fram inom ramen för projektet ska börja testas. Arbetet med upphandlingsstöd, som leds av Ecoloop, är i sista fasen i och med att en upphandling av krossverksamhet gjorts i samarbete med...

Masslogistikcenter i Stockholm lärande exempel

Boverket lyfter på sin hemsida lärande exempel på temat godstransporter i fysisk planering och beskriver där Stockholms stads bygg- och masslogistikcenter som används i byggandet av Norra Djurgårdsstaden. Sedan februari 2019 använder man sig av masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen. Anläggningen är till för förorenade schaktmassor och målet är att det ska återvinnas...

Slutseminarium för Klimatsmarta masstransporter i Skåne län

Ecoloop har under 2019 och 2020 på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne genomfört en scenario- och kostnadsanalys av masstransporter i Skåne län med fokus på att minska klimatutsläppen från masstransporter i länet. Nu arrangeras slutseminarium för projektet, den 20 oktober för exploatörer och entreprenörer samt den 21 oktober för myndigheter. Under seminariet kommer...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer

GODA EXEMPEL

PUBLIKATIONER

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS2 2009)

På uppdrag av Regionplanekontoret i Stockholms län har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik i samarbete med...

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS1 2008)

På uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län (RTK) har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik...

Scenario- och kostnadsanalys av klimatsmarta masstransporter

Den här rapporten har producerats inom ramen för projektet Klimatsmarta masstransporter (KLIMAT) som leds av Länsstyrelsen Skåne, finansierat av Energimyndigheten....

Coordinating Soil And Rock Material In Urban Construction – Scenario Analysis Of Material Flows And Greenhouse Gas Emissions (2019)

Simon Magnusson, 2019, Luleå tekniska universitet. Highlights A model for quantifiying soil and rock...

Slutrapport, Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn

Optimass-rapport 2017 Sammanfattning På våra vägar färdas en ström av tunga lastbilar som...

Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Fallstudie Södertörn

Optimass-rapport, 2017 I samband med anläggningsarbeten schaktas stora mängder massor ut och stora mängder material från täkter...

Materialhantering vid byggande i Oslo – jämförelse av 2015 och 2030

Optimass-rapport, 2017 Det övergripande syftet med det projekt som redovisas i denna rapport är att skapa ett...

Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction

Granular Materials (Simon Magnusson, LTU 2016) Licentiatuppsats skriven inom ramen för Optimass. Syftet med arbetet har varit att...