NYHETER

Vi ses väl på konferensen Framtidens cirkulära och energieffektiva masslogistik den 9 mars?

Välkommen till den självklara, oberoende mötesplatsen för alla som arbetar med masshantering, infrastruktur och logistik inom kommun, stat och näringsliv. För program, talare och anmälan - läs mer på konferensens hemsida! Varmt välkommen!

Framtidens cirkulära och energieffektiva masslogistik: Boka 9 mars för konferens!

Den 9:e mars får du ta del av erfarenheter och kunskap om rollen som masskoordinator, goda exempel från Sverige och Norden, energieffektiva och emissionsfria transporter, digitalisering och visualisering samt förädlingsmetoder. Boka dagen redan nu! Läs mer på konferensens hemsida

Effektiva transporter av massor i staden med HCT-lösningar

Projektet HCT-City testar hur olika utföranden i HCT-konceptet (High Capacity Transport) kan förbättra både produktiviteten för byggprojekt och transporteffektiviteten för massgods i städer, och därmed minska utsläppen av både koldioxid och hälsovådliga emissioner, samtidigt som vägslitaget minskar och trafiksäkerheten förbättras eller förblir oförändrad. Hypotesen är att antalet körningar kan halveras.

Bedömning och hantering av sulfidjordar – seminarium för miljömyndigheter och avfallsbolag

MoSS (Management of Sulfide Soils) arrangerar under 2022 en serie seminarium, där projektet i samarbete med Trafikverket inbjuder miljömyndigheter och avfallsbolag till ett digitalt seminarium den 29/3. Under seminariet presenteras projektets resultat hittills samt vidare arbete. Projektet kommer vid två andra tillfällen att bjuda in konsulter, entreprenörer och byggherrar. Läs mer här

Sport- och fritidsområde byggs med massor från Norrbotniabanan

De jord- och bergmassor som blir över från bygget av Norrbotniabanan får nytt liv när Umeå kommun tar hand om dem. Enligt ett avtal med Trafikverket kommer kommunen överlåta massorna och bygga ett nytt sport- och fritidsområde. Klicka här för att läsa mer på Transportnet

Rekordstor ballastproduktion och minskad produktion av naturgrus under 2020

2020 års svenska produktion av ballast finns nu sammanställd av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i en ny rapport. 101 miljoner ton ballast levererades under 2020, en ökning med en miljon ton jämfört med 2019. Naturgrusproduktionen var den lägsta någonsin med 7,8 miljoner ton, åtta procent av den totala ballastproduktionen. Hela rapporten hittar...

Webbinarium 10/2 -22: Cirkulär masshantering och förvaltningsövergripande arbete

Att effektivisera byggandet av våra städer genom cirkulär masshantering innebär många nyttor. Strategiskt arbete och förvaltningsövergripande perspektiv ger goda förutsättningar att lyckas. Ecoloop inbjuder till webbinarium där du får ta del av kunskap och erfarenheter om strategi, planarbete och arbetssätt samt tillfälle att diskutera dina frågor. Webbinariet arrangeras för kommunala tjänstepersoner som påbörjat arbete...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer

GODA EXEMPEL

PUBLIKATIONER

Scenarioanalys för en hållbarare masshantering på Gotland (2021)

Behovet och intresset av lösningar för en hållbarare masshantering lyfts av flera aktörer på Gotland i olika sammanhang. Bland annat...

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS2 2009)

På uppdrag av Regionplanekontoret i Stockholms län har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik i samarbete med...

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS1 2008)

På uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län (RTK) har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik...

Scenario- och kostnadsanalys av klimatsmarta masstransporter

Den här rapporten har producerats inom ramen för projektet Klimatsmarta masstransporter (KLIMAT) som leds av Länsstyrelsen Skåne, finansierat av Energimyndigheten....

Coordinating Soil And Rock Material In Urban Construction – Scenario Analysis Of Material Flows And Greenhouse Gas Emissions (2019)

Simon Magnusson, 2019, Luleå tekniska universitet. Highlights A model for quantifiying soil and rock...

Slutrapport, Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn

Optimass-rapport 2017 Sammanfattning På våra vägar färdas en ström av tunga lastbilar som...

Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Fallstudie Södertörn

Optimass-rapport, 2017 I samband med anläggningsarbeten schaktas stora mängder massor ut och stora mängder material från täkter...

Materialhantering vid byggande i Oslo – jämförelse av 2015 och 2030

Optimass-rapport, 2017 Det övergripande syftet med det projekt som redovisas i denna rapport är att skapa ett...