NYHETER

Artikel skriven inom ramen för Optimass publicerad

I början av september 2019 publicerades artikeln Coordinating Soil And Rock Material In Urban Construction – Scenario Analysis Of Material Flows And Greenhouse Gas Emissions i tidskriften Journal of Cleaner Production. Artikeln har skrivits inom ramen för Optimass och som huvudförfattare står Simon Magnusson, industridoktorand på LTU. I artikeln presenterades Optimass-verktyget, en...

Start för två Vinnovafinansierade projekt

Innan sommaren startade projekten Cirkulär ekonomi med uppgraderade jord- och schaktmassor och Koldioxidfri energilösning för asfalt. Det förstnämnda projektet leds av Swerock och syftar till att öka cirkulariteten samt minska transportsträckorna av schakt- och rivningsmassor genom en kontrollerad förädling till ballastprodukter som branschen efterfrågar och myndigheterna godtar. Målet är att minska uttaget av naturgrus och...

Enkla åtgärder kan stoppa stora delar av spridning av mikroplaster från konstgräsplaner

I en studie genomförd av Ecoloop tillsammans med Luleå tekniska universitet och Örebro universitet har Bergaviks IP i Kalmar kommun studerats avseende mikroplastspridning från konstgräsplanen vid anläggningen. I studien har stationer för att kontrollera vattenflöden och mäta mikroplaster installerats. Mikroplastspridning från olika källor har därefter mätts under ett år. Preliminära resultat från...

Fem-axlad lastbil testas som steg i arbetet mot effektivare transportarbete

I början av maj anlände en fem-axlad Volvolastbil från Finland som ska testas i Stockholm inom projektet Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö, FOGA. Målet är att öka lastkapaciteten från 13 till 24 ton för att minska antalet transporter och öka säkerheten. ”Vi är mycket glada...

WASCON 2018: Konferens om cirkulär materialanvändning i byggsektorn

Konferensen arrangeras av ISCOWA (International Society for the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials) samt RIL och hålls i Tampere den 6-8 juni 2018. Bo Svedberg, Kristina Lundberg (båda LTU/Ecoloop) och Josef Mácsik (Ecoloop) är på plats och berättar om resultat från Optimass i sessioner...

Dokumentation från konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Den 13 februari hölls konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen samlade cirka 60 deltagare och avslutade Optimass-projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn vilket leddes av Luleå tekniska universitet. Nu finns dokumentation från dagen publicerad på optimass.se, du hittar den här. Ett stort tack till alla deltagare, föredragshållare och...

Smedja 24/1 2018: Styrning för effektiv hantering av jord och berg – Sjöfartslösningar

Under denna eftermiddag delas erfarenheter och kunskap vad gäller sjötransporters potential för förflyttning av jord och berg samt utmaningar vad gäller sjöfartslösningar för dessa flöden. Smedjan vänder sig till dig som arbetar med planering och genomförande av exploaterings- och infrastrukturprojekt. Läs merLadda ner

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer

GODA EXEMPEL

PUBLIKATIONER

Coordinating Soil And Rock Material In Urban Construction – Scenario Analysis Of Material Flows And Greenhouse Gas Emissions (2019)

Simon Magnusson, 2019, Luleå tekniska universitet. Highlights A model for quantifiying soil and rock...

Slutrapport, Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn

Optimass-rapport 2017 Sammanfattning På våra vägar färdas en ström av tunga lastbilar som...

Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Fallstudie Södertörn

Optimass-rapport, 2017 I samband med anläggningsarbeten schaktas stora mängder massor ut och stora mängder material från täkter...

Materialhantering vid byggande i Oslo – jämförelse av 2015 och 2030

Optimass-rapport, 2017 Det övergripande syftet med det projekt som redovisas i denna rapport är att skapa ett...

Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction

Granular Materials (Simon Magnusson, LTU 2016) Licentiatuppsats skriven inom ramen för Optimass. Syftet med arbetet har varit att...

Vägledning – Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall i SMP

Naturvårdsverket april 2016 Syftet med vägledningen är att tydliggöra vilka uppgifter om bygg- och rivningsavfall som ska...

Vägledning avfall i anläggningsarbeten – Hantering av massor i infrastrukturprojekt

Naturvårdsverket, januari 2016 Som komplement till handboken 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten publicerar Naturvårdsverket vägledningen Hantering...

Förbifarten – Dom Mark- och miljödomstolen: Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet på norra Lovö i Ekerö kommun

Mark- och miljödomstolen har funnit att prövningen i målen inte ska omfatta frågor om hantering av bergmassor som avfall. Domstolen...