NYHETER

Utvecklingsprojekt om hantering av sulfidjordar

Dagens praxis leder ofta till att sulfidjord deponeras vilket ger ökade kostnader medan ökad återanvändning utan tillförlitlig bedömning riskerar ökad miljöpåverkan. 2021 startades projektet Management of Sulfide Soils 2 (MOSS2) som syftar till att sulfidjord ska hanteras mer selektivt baserat på säkrare bedömningsunderlag. Detta ska främja återvinning, minska antal transporter och minska...

Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering

Bygg- och anläggningsbranschen kan göra stora miljövinster genom att gå över till eldrift av fordon och arbetsmaskiner i tunneldrivningsprojekt. Gruvindustrin har kommit långt i sin elektrifiering. I detta projekt har projektparterna Ecoloop, Epiroc, SKB och Trafikverket identifierat utvecklingsbehov för att elektrifierade lösningar ska fungera i bygg- och anläggningsbranschen, och samtidigt ta till...

Tystare krossning presenteras vid Bullernätverkets seminarium

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering går in i slutfasen och den 26 januari presenteras projektets resultat vid Bullernätverkets seminarium om byggbuller. Bullernätverket i Stockholms län är ett forum för samverkan i bullerfrågor. Nätverket är öppet för länets kommunala handläggare som berörs av bullerfrågor samt andra berörda myndigheter, organisationer och aktörer inom bullerområdet....

Utbildning 18 november: Sulfidberg i exploateringsprojekt – rätt tänk i rätt skede

Utbildningen riktar sig till dig som dagligen arbetar med utveckling av fastighetsprojekt och exploatering som byggherre, entreprenör och konsult. Du sitter antingen på en akut frågeställning kring hantering av sulfidberg i ett byggskede eller planerar för ditt byggprojekt och funderar på riskhantering och kostnader för din kommande masshantering. Föredrag hålls av representanter...

Leveranser av ballast ökar, naturgrus minskar

Senaste utgåvan av Grus, sand och krossberg är nu publicerad och kan laddas ned från SGU:s webbplats. 100 miljoner ton ballast levererades under 2019 vilket är en ökning från föregående år. Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 8,6 miljoner ton. Även antalet täkter som producerar naturgrus minskar medan täkterna för krossberg ökar....

Pilotkurs för entreprenörer om aktiv bullerhantering

Att som entreprenör arbeta aktivt med bullerhantering kan innebära både konkurrensfördelar och förbättrade relationer med beställare, tillsyn och närboende. Den 18 mars arrangerar projektet ”Tystare tätortsnära krossning och masshantering” en digital pilotkurs om aktiv bullerhantering för entreprenörer bland SBMI:s medlemmar. Under dagen hålls föredrag om bullermodeller, ljudmätning och kommunikation samt goda exempel från...

Hantering av schaktmassor ska ses över

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål. Regeringen vill göra det enklare för seriösa aktörer att hantera schaktmassor på resurseffektivt sätt och främja en omställning till en giftfri cirkulär ekonomi. Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget senast den 1...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer

GODA EXEMPEL

PUBLIKATIONER

Scenarioanalys för en hållbarare masshantering på Gotland (2021)

Behovet och intresset av lösningar för en hållbarare masshantering lyfts av flera aktörer på Gotland i olika sammanhang. Bland annat...

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS2 2009)

På uppdrag av Regionplanekontoret i Stockholms län har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik i samarbete med...

Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS1 2008)

På uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret i Stockholms län (RTK) har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik...

Scenario- och kostnadsanalys av klimatsmarta masstransporter

Den här rapporten har producerats inom ramen för projektet Klimatsmarta masstransporter (KLIMAT) som leds av Länsstyrelsen Skåne, finansierat av Energimyndigheten....

Coordinating Soil And Rock Material In Urban Construction – Scenario Analysis Of Material Flows And Greenhouse Gas Emissions (2019)

Simon Magnusson, 2019, Luleå tekniska universitet. Highlights A model for quantifiying soil and rock...

Slutrapport, Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn

Optimass-rapport 2017 Sammanfattning På våra vägar färdas en ström av tunga lastbilar som...

Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Fallstudie Södertörn

Optimass-rapport, 2017 I samband med anläggningsarbeten schaktas stora mängder massor ut och stora mängder material från täkter...

Materialhantering vid byggande i Oslo – jämförelse av 2015 och 2030

Optimass-rapport, 2017 Det övergripande syftet med det projekt som redovisas i denna rapport är att skapa ett...