Slutpresentation 22 januari: Hur elektrifierar vi de tunga anläggningstransporterna?

Projektet Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län bjuder in till en presentation av de slutsatserna från projektet och till en bredare diskussion med talare från hela värdekedjan. Mer information om presentationen hittar du här.

Projektledare är Lovisa Lundgren på Ecoloop AB, projektägare är FORIA AB och övriga parter är ABT Bolagen, Stockholms stad, Scania Group, Vattenfall, Trafikverket och Busad. Projektet har även haft en referensgrupp med representanter från byggföretag och elnätsföretag. Projektet har finansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och parterna.