Lägre efterfrågan och sjunkande produktion 2022, men SGU spår framtida ökat behov av ballastmaterial

Statistiken för 2022 visar en lägre efterfrågan och sjunkande produktion, men behovet av ballastmaterial kommer att öka är en av slutsatserna i SGU:s årliga sammanställning Grus, sand och krossberg 2022. Sammanställningen lyfter också att det, för att tidigt kunna uppskatta en lokal bristsituation, bör bli obligatoriskt att registrera även utvunna entreprenadbergsmaterial i SMP/Svenska Miljömåls-portalen (vilket SGU föreslagit som förbättringsåtgärd i en regeringsrapport). Andra slutsatser från sammanställningen är att Västra Götalands län, Skåne län och Stockholms län producerar mest ballast (dessa står för en tredjedel av total produktion år 2022) samt att naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin och att det totala antalet täkter fortsätter sjunka. Till sammanställningen (rapport längst ner på sidan)