Utbildning Luleå 21 maj: Bedömning av sulfidjordar – riskhantering med start i tidiga skeden

Är du byggherre eller entreprenör och ansvarar för projekt som hanterar sulfidjord? Eller är du teknikkonsult och arbetar med bedömning av sulfidjordar, eller arbetar du på miljökontor och möter frågan i ditt arbete?

Ecoloop bjuder i samarbete med Luleå tekniska universitet och MITTA AB in till en utbildningsdag om sulfidjordar. Syftet med utbildningen är
att kunna känna igen och karakterisera sulfidjord, målsättningen är att kunna
hantera sulfidjord på ett kostnads- och miljöeffektivt sätt.

Dagen innehåller föredrag och parallella sessioner med praktiska uppgifter samt stort utrymme för frågor. Utbildningen leds av Josef Mácsik, Christian Maurice och Jakob Johansson.

Program och information hittar du här.