Bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential

Nu kan du använda bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential, vilket hanterar jordar som misstänks vara sulfidjord, det vill säga jordar med högt innehåll av silt/lera. Verktyget har utvecklats inom ramen för projektet Management of Sulfide Soils som finansierats av Trafikverket, SBUF, Dåva DAC och Ragn-Sells, samt parterna (Ecoloop, Dåva DAC, Luleå tekniska universitet, Lumire, Mitta, Ragn-Sells, Ramboll och Swerock). Verktyget har också utvecklats inom ramen för ett projekt finansierat av Smart Built Environments Innovationsidén. Till verktyget