Slutpresentation 22 januari: Hur elektrifierar vi de tunga anläggningstransporterna?

Projektet Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län bjuder in till en presentation av de slutsatserna från projektet och till en bredare...

Lägre efterfrågan och sjunkande produktion 2022, men SGU spår framtida ökat behov av ballastmaterial

Statistiken för 2022 visar en lägre efterfrågan och sjunkande produktion, men behovet av ballastmaterial kommer att öka är en av slutsatserna i...

Bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential

Nu kan du använda bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential, vilket hanterar jordar som misstänks vara sulfidjord, det vill säga jordar med högt innehåll...

Studiebesök för återvinningsbolag på MLC i Norra Djurgårdsstaden

Ecoloop, Renova och Stockholms stad inbjuder återvinningsbolag till ett tillfälle för studiebesök, erfarenhetsutbyte och inspel från den senaste forskningen. Dagen inleds med...

IVL-studie: ”Stora miljövinster med ökad återvinning av schaktmassor”

IVL:s studie Cirkulär hantering av schaktmassor – Miljönytta eller miljöpåverkan? ska öka medvetenheten om schaktmassor och framhäva potentialen för ökad klimat- och...

Gemensamt initiativ för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholms stad har gemensamt tagit fram en strategi med syftet att skapa förutsättningar...

SGU: Statistik visar på fortsatt ökat behov av ballast

Sveriges geologiska undersöknings (SGU) årliga publikation Grus, sand och Krossberg 2021 har publicerats. 2021 års statistik visar att behovet av ballast ökar....

Materialförsörjningsplan för Skåne publicerad

I syfte att lyfta frågan om materialförsörjning har Länsstyrelsen Skåne upprättat en materialförsörjningsplan. I planen redovisas behovet och förutsättningarna för tillgång på...

Vi ses väl på konferensen Framtidens cirkulära och energieffektiva masslogistik den 9 mars?

Välkommen till den självklara, oberoende mötesplatsen för alla som arbetar med masshantering, infrastruktur och logistik inom kommun, stat och näringsliv. För program,...

Projekt ska identifiera och föreslå lösningar som främjar cirkulära flöden av berg- och jordmassor

Målet med projektet CiMPla (Cirkulär Masshantering – Planering och beslutsprocesser för ökad resurseffektivitet) är att utveckla en handlingsplan för de olika behovsägarna,...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer