Utvecklingsprojekt om hantering av sulfidjordar

Dagens praxis leder ofta till att sulfidjord deponeras vilket ger ökade kostnader medan ökad återanvändning utan tillförlitlig bedömning riskerar ökad miljöpåverkan. 2021...

Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering

Bygg- och anläggningsbranschen kan göra stora miljövinster genom att gå över till eldrift av fordon och arbetsmaskiner i tunneldrivningsprojekt. Gruvindustrin har kommit...

Tystare krossning presenteras vid Bullernätverkets seminarium

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering går in i slutfasen och den 26 januari presenteras projektets resultat vid Bullernätverkets seminarium om byggbuller....

Utbildning 18 november: Sulfidberg i exploateringsprojekt – rätt tänk i rätt skede

Utbildningen riktar sig till dig som dagligen arbetar med utveckling av fastighetsprojekt och exploatering som byggherre, entreprenör och konsult. Du sitter antingen...

Leveranser av ballast ökar, naturgrus minskar

Senaste utgåvan av Grus, sand och krossberg är nu publicerad och kan laddas ned från SGU:s webbplats. 100 miljoner ton ballast levererades...

Pilotkurs för entreprenörer om aktiv bullerhantering

Att som entreprenör arbeta aktivt med bullerhantering kan innebära både konkurrensfördelar och förbättrade relationer med beställare, tillsyn och närboende. Den 18 mars...

Hantering av schaktmassor ska ses över

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål....

Ellastbil ska visa vägen mot elektrifierad byggarbetsplats

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan varav en stor del kommer från transporter kopplade till anläggningsplatser. Projektet Med...

Tester för tystare krossning påbörjas

Tidsmässigt har projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering nästan kommit halvvägs och de lösningar som tas fram...

Masslogistikcenter i Stockholm lärande exempel

Boverket lyfter på sin hemsida lärande exempel på temat godstransporter i fysisk planering och beskriver där Stockholms stads bygg- och masslogistikcenter som...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer