Utbildning 19 september i Stockholm: Bedömning av sulfidjordar – riskhantering med start i tidiga...

Är du byggherre eller entreprenör och ansvarar för projekt som hanterar sulfidjordar? Eller är du teknikkonsult och arbetar med bedömning av sulfidjordar,...

Start för Grusfabriken

Den 6 maj arrangerade projektet Grusfabriken kickoff på Veidekkes och Fortums gemensamma våtsiktsanläggning i Hakunge, där projektet guidades på anläggningen samt diskuterade...

Från grind till grind – Tydlig kvalitet och tydliga krav för en resurseffektiv och...

Projektet Tydlig kvalitet och tydliga krav för cirkulära ballastmaterial, en fortsättning av projektet Från grind till grind, tar fram en handbok och...

Utbildning Luleå 21 maj: Bedömning av sulfidjordar – riskhantering med start i tidiga skeden

Är du byggherre eller entreprenör och ansvarar för projekt som hanterar sulfidjord? Eller är du teknikkonsult och arbetar med bedömning av sulfidjordar,...

Fler kommuner utarbetar planer och strategier

I slutet av 2023 publicerades Stockholms stads handlingsplan för masshantering. Syftet med planen är att skapa bättre förutsättningar för en mer cirkulär...

Utbildning 21 maj i Luleå: Bedömning av sulfidjordar – riskhantering med start i tidiga...

Är du byggherre eller entreprenör och ansvarar för projekt som hanterar sulfidjordar? Eller är du teknikkonsult och arbetar med bedömning av sulfidjordar,...

Stockholms stads handlingsplan för masshantering

Stockholms handlingsplan för masshantering ska konkretisera hur staden ska arbeta för att nå målen i länets masshanteringsstrategi. Detta genom att tydliggöra och...

Slutpresentation 22 januari: Hur elektrifierar vi de tunga anläggningstransporterna?

Projektet Elektrifieringsplan för masshanteringens transporter i Stockholms län bjuder in till en presentation av de slutsatserna från projektet och till en bredare...

Lägre efterfrågan och sjunkande produktion 2022, men SGU spår framtida ökat behov av ballastmaterial

Statistiken för 2022 visar en lägre efterfrågan och sjunkande produktion, men behovet av ballastmaterial kommer att öka är en av slutsatserna i...

Bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential

Nu kan du använda bedömningsverktyg för sulfidjords försurningspotential, vilket hanterar jordar som misstänks vara sulfidjord, det vill säga jordar med högt innehåll...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer