Vi ses väl på konferensen Framtidens cirkulära och energieffektiva masslogistik den 9 mars?

Välkommen till den självklara, oberoende mötesplatsen för alla som arbetar med masshantering, infrastruktur och logistik inom kommun, stat och näringsliv. För program,...

Framtidens cirkulära och energieffektiva masslogistik: Boka 9 mars för konferens!

Den 9:e mars får du ta del av erfarenheter och kunskap om rollen som masskoordinator, goda exempel från Sverige och Norden, energieffektiva...

Effektiva transporter av massor i staden med HCT-lösningar

Projektet HCT-City testar hur olika utföranden i HCT-konceptet (High Capacity Transport) kan förbättra både produktiviteten för byggprojekt och transporteffektiviteten för massgods i...

Bedömning och hantering av sulfidjordar – seminarium för miljömyndigheter och avfallsbolag

MoSS (Management of Sulfide Soils) arrangerar under 2022 en serie seminarium, där projektet i samarbete med Trafikverket inbjuder miljömyndigheter och avfallsbolag till...

Sport- och fritidsområde byggs med massor från Norrbotniabanan

De jord- och bergmassor som blir över från bygget av Norrbotniabanan får nytt liv när Umeå kommun tar hand om dem. Enligt...

Rekordstor ballastproduktion och minskad produktion av naturgrus under 2020

2020 års svenska produktion av ballast finns nu sammanställd av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i en ny rapport. 101 miljoner ton ballast...

Webbinarium 10/2 -22: Cirkulär masshantering och förvaltningsövergripande arbete

Att effektivisera byggandet av våra städer genom cirkulär masshantering innebär många nyttor. Strategiskt arbete och förvaltningsövergripande perspektiv ger goda förutsättningar att lyckas. Ecoloop...

Utvecklingsprojekt om hantering av sulfidjordar

Dagens praxis leder ofta till att sulfidjord deponeras vilket ger ökade kostnader medan ökad återanvändning utan tillförlitlig bedömning riskerar ökad miljöpåverkan. 2021...

Strategi för hållbar tunneldrivning i byggbranschen genom elektrifiering

Bygg- och anläggningsbranschen kan göra stora miljövinster genom att gå över till eldrift av fordon och arbetsmaskiner i tunneldrivningsprojekt. Gruvindustrin har kommit...

Tystare krossning presenteras vid Bullernätverkets seminarium

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering går in i slutfasen och våren -22 presenteras projektets resultat vid Bullernätverkets seminarium om byggbuller. Bullernätverket i...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer