Ellastbil ska visa vägen mot elektrifierad byggarbetsplats

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan varav en stor del kommer från transporter kopplade till anläggningsplatser. Projektet Med...

Tester för tystare krossning påbörjas

Tidsmässigt har projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering nästan kommit halvvägs och de lösningar som tas fram...

Masslogistikcenter i Stockholm lärande exempel

Boverket lyfter på sin hemsida lärande exempel på temat godstransporter i fysisk planering och beskriver där Stockholms stads bygg- och masslogistikcenter som...

Slutseminarium för Klimatsmarta masstransporter i Skåne län

Ecoloop har under 2019 och 2020 på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne genomfört en scenario- och kostnadsanalys av masstransporter i Skåne län med...

Fortsättning för Tystare krossning

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering har beviljats medel inom Vinnovas UDI steg 2. Målet för projektet är att minska den beräknade...

Digitalisering för förorenade massor

Plattformen Pinpointer ska göra masshantering lika enkelt som att boka resor. Läs intervjun med företaget bakom idén på Recycling.

Rekord i leverans av ballast, naturgrusproduktion minskar

Nu har SGU:s årliga rapport över ballastproduktionen i Sverige för 2018 publicerats. Leveranser av ballast slår rekord, 99 miljoner ton. Produktion av...

Fossilfritt Sverige överlämnar förslag gällande fossilfri konkurrenskraft

13 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. En sammanställning av dessa har idag (28/10 2019) överlämnats...

Artikel skriven inom ramen för Optimass publicerad

I början av september 2019 publicerades artikeln Coordinating Soil And Rock Material In Urban Construction – Scenario Analysis Of Material Flows And...

Start för två Vinnovafinansierade projekt

Innan sommaren startade projekten Cirkulär ekonomi med uppgraderade jord- och schaktmassor och Koldioxidfri energilösning för asfalt. Det förstnämnda projektet leds av Swerock och syftar till...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer