Stockholms stads handlingsplan för masshantering

Stockholms handlingsplan för masshantering ska konkretisera hur staden ska arbeta för att nå målen i länets masshanteringsstrategi. Detta genom att tydliggöra och skapa förutsättningar för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i staden, samt staka ut en gemensam väg och bidra till att målen i stadens miljöprogram avseende masshantering kan uppnås. Läs mer här