Fler kommuner utarbetar planer och strategier

I slutet av 2023 publicerades Stockholms stads handlingsplan för masshantering. Syftet med planen är att skapa bättre förutsättningar för en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor i staden och att staka ut en gemensam väg för staden att uppnå mål i stadens miljöprogram med avseende på masshantering.

Många kommuner har utarbetat planer och strategier för masshantering, och här kan du ta del av Tyresö kommuns masshanteringsstrategi för Östra Tyresö samt Karlstads kommuns Masshushållningsplan. Du kan också ta del av olika typer av strategidokument samlade här på optimass.se, under Publikationer.