Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS2 2009)

På uppdrag av Regionplanekontoret i Stockholms län har KTH Industriell Ekologi och Ecoloop AB/LTU Institutionen för Samhällsbyggnadsteknik i samarbete med branschaktörer genomfört ett andra projekt med den övergripande målsättningen att verka för en hållbar materialhantering i Stockholms län. Arbetet har baserats på resultat erhållna i ett första delprojekt som genomfördes under perioden januari-juli 2008 och som sammanfattats i rapporten Hållbar materialförsörjning i Stockholms län (HMFS).