Scenarioanalys för en hållbarare masshantering på Gotland (2021)

Behovet och intresset av lösningar för en hållbarare masshantering lyfts av flera aktörer på Gotland i olika sammanhang. Bland annat har privata byggentreprenörer visat intresse för samordning av massor och transporter med hjälp av masslogistikcentraler. Det finns även ett intresse från Länsstyrelsen och Region Gotland att hitta lösningar för en förbättrad masshantering bland annat för att minska behovet av transporter, minska uttaget av jungfruligt material, minska risk för spridning av förorening, samt för att minska kostnader för byggnation och deponitäckning. I detta uppdrag prognostiseras materialbehov och massflödena på Gotland och utifrån detta identifieras förslag för en hållbarare masshantering.

Läs rapporten här