Bergmaterialindex 3:e kvartalet 2014

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för tredje kvartalet 2014 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

Miljöringen i Oslo lyfter massförvaltning, 3-4 juni

Yvonne Rogbeck, WP2-ledare i Optimass, deltar på Miljöringens årliga konferens och berättar om Optimass. På konferensen som genomförs 3-4 juni 2014, där...

Optimass arrangerar konferens i maj 2017

I skrivande stund startar Optimass planeringen inför en konferens som kommer att hållas i maj år 2017. Temat för konferensen är ett akademiskt...

”Vi måste börja ta till vara på det material vi har”

Optimass hälsade på Tony Stigmanslid och Bosse Öberg som arbetar på rivningsföretaget Destroy Rebuilding Company. Just nu arbetar de med ett rivningsprojekt...

Mass Stabilisation Conference 2015

Boka dagarna 22-24 april, då Mass Stabilisation Conference hålls i Lahti, Finland. Bakom arrangemanget står Ladec, Allu, Ramböll, Finnsementti, Keller, Lemminkäinen, Nordkalk...

BackFillStab får internationellt besök

LTU-projektet BackFillStab får i juni 2015 besök av BGRIMM (Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy). Projektet, där det undersöks hur...

Entreprenörer efterlyser tydligare styrning från byggherrar

I en aktörsanalys utförd inom projektet Optimass/SIMM-Center har representanter för entreprenörer djupintervjuats. En viktig slutsats är att entreprenörerna redan använder och är...

Naturvårdsverket publicerar vägledning gällande utökat rapporteringskrav för bygg- och rivningsavfall

Syftet med vägledningen är att tydliggöra vilka uppgifter om bygg- och rivningsavfall som ska rapporteras för att uppfylla de nya kraven i...

Fortsättning för Tystare krossning

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering har beviljats medel inom Vinnovas UDI steg 2. Målet för projektet är att minska den beräknade...

Boliden startar pilotprojekt med blöta massor

Under sommaren och hösten 2014 kommer Boliden att starta fullskaleförsök där morän uppgraderas genom inblandning av blöta massor. Målsättningen är att utveckla...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer