Dokumentation från konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Den 13 februari hölls konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen samlade cirka 60 deltagare och avslutade Optimass-projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn vilket leddes av Luleå tekniska universitet. Nu finns dokumentation från dagen publicerad på optimass.se, du hittar den här.

Ett stort tack till alla deltagare, föredragshållare och projektpartners för intressanta inspel och viktiga diskussioner under konferensen!