Optimass/SIMM-Center arrangerar smedja gällande hantering av blöta jord- och schaktmassor

Optimass/SIMM-Center inbjuder den 11:e februari till smedja i Stockholm. Målet med smedjan är att identifiera kritiska frågor/hinder utifrån geoteknik, miljöteknik och transport- och logistikaspekter där forskning och utveckling har en central uppgift att bidra till praktiskt tillämpbara lösningar. Smedjan vänder sig till offentliga och privata byggherrar, entreprenörer, konsulter och materialleverantörer samt myndigheter och akademi. För frågor, kontakta Josef Mácsik.