Tester för tystare krossning påbörjas

Tidsmässigt har projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering nästan kommit halvvägs och de lösningar som tas fram inom ramen för projektet ska börja testas. Arbetet med upphandlingsstöd, som leds av Ecoloop, är i sista fasen i och med att en upphandling av krossverksamhet gjorts i samarbete med Tyresö kommun.

Krossverksamheten kommer att starta i december, och då kommer de tekniska lösningarna som utarbetas i projektet att testas. Dessa tester leds av Tyréns och handlar om bullermodeller och -beräkningar samt realtidsmätning. Lösningarna ska ge en större förståelse för masshanteringsplatsen och underlätta för beställare och entreprenörer att arbeta med bullerfrågor på ett aktivt och objektspecifikt sätt.

Projektet utformar också ett utbildningspaket för entreprenörer i form av en pilotkurs och en självstudiefilm, detta arbete leds av Ecoloop tillsammans med SBMI. Pilotkursen arrangeras i mitten av mars och ambitionen är att den ska bli ett återkommande moment även efter att projektet avslutats.

Här kan du läsa mer om projektet