Konferens 13 februari 2018: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande

Den 13 februari 2018 samlades 60 deltagare från bransch, kommun, akademi och myndigheter på konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen...

Skyddad: Avslutande Workshop Rosenvik 29/11 2016

Ökad kust- och inlandssjöfart för transporter av jord och berg Case Stockholm, Södertörn och Västerås

Skyddad: Uppstartsmöte och studiebesök Bromma 31/8 2016

ÖKAD KUST- OCH INLANDSSJÖFART FÖR TRANSPOT AV JORD- OCH BERGMASSOR Minnesanteckningar Uppstartmöte + studiebesök på Jehanders anläggning...

Skyddad: Smedja: Transporter av jord och berg 21/4 2016 – Anteckningar

Närvarande:Ulric Långberg (Sveriges Åkeriföretag), Patrik Sandahl (Bellmans Åkeri & Entreprenad), Tony Stigmanslid (Destroy Rebuilding Company), Maria Mustonen, Maria Johansson, Sandra...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer