Marin sand och grus – alternativ till utvinning av naturgrus?

Med syftet att minska uttaget av naturgrus och på så sätt skydda grundvattnet har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) tagit fram ett underlag för att säkerställa att eventuella uttag av marin sand och grus är långsiktigt hållbara. Detta underlag ska också kunna utgöra en del i planering av lokal och regional materialförsörjning. Dock poängteras att många steg återstår innan denna utvinning kan vara aktuell då lokala förhållanden är avgörande för om en utvinning kan vara möjlig. I underlaget ges exempel på potentiella områden och hur uttag kan ske. Läs mer