Krossad slagg förlänger asfaltbeläggningars livslängd

Att ersätta krossat berg med krossad slagg från stålindustrin vid tillverkning av asfalt förfinar beläggningens egenskaper och förlänger dess livslängd. Enligt undersökningar gjorda av VTI passar slaggasfalt särskilt vid utsatta ytor, exempelvis vid cirkulationsplatser. Exempelvis har Enköping och Uppsala belagt cirkulationsplatser med asfalt innehållande krossad slagg. Läs mer på NCC´s hemsida.