Projektstart: Regional massbalans i Oslo

Under våren 2016 startar arbetet i projektet Regional massbalans i Oslo. Syftet med projektet är att undersöka och kvantifiera den regionala massbalansen...

Forskare inom Optimass arrangerar seminarium tillsammans med Stockholms Stad och SFK

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, arrangerar tillsammans med Stockholms Stad och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening ett...

Projekt gällande robusta och tillförlitliga transportsystem

2014 beviljades medel från VINNOVA till det LTU-baserade projektet Robusta och Tillförlitliga Transportsystem (RTS). Arbetet är nu i gång och syftet är...

Smedja: Fryskonsolidering av ”blöta” massor

Luleå tekniska universitet och Ecoloop undersöker potentialen att fryskonsolidera "blöta massor" och bjuder in till smedja för grundläggningsentreprenörer, exploatörer och värmeteknikleverantörer. För mer...

LTU och Atcon AB påbörjar studie om mass- och enhetsposition

En grundläggande utmaning för ett bättre utbyte av material i och mellan olika projekt är att en gemensam syn skapas kring begreppsmodeller...

Efterbehandling av gruvan i Näsliden: Tätskikt med morän och grönlutslam

I efterbehandlingen av Näsliden gruva innefattas att ta fram ett tätskikt bestående av lokalt förekommande grönlutslam (en restprodukt från pappersindustrin) och morän. Målet...

Krossad slagg förlänger asfaltbeläggningars livslängd

Att ersätta krossat berg med krossad slagg från stålindustrin vid tillverkning av asfalt förfinar beläggningens egenskaper och förlänger dess livslängd. Enligt undersökningar gjorda...

Innovation inom infrastruktur

GIMI, Green Infrastrukture Material Innovation är ett initiativ från KTH. Genom ett nära samarbete mellan industri och akademi vill KTH göra Sverige...

Entreprenörer efterlyser tydligare styrning från byggherrar

I en aktörsanalys utförd inom projektet Optimass/SIMM-Center har representanter för entreprenörer djupintervjuats. En viktig slutsats är att entreprenörerna redan använder och är...

Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning

SBMI lyfter vikten av stadsnära materialterminaler och täkter för en långsiktigt hållbar markanvändning. I oktober 2011 fick Miljömålsberedningen i...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer