NCC Recycling inviger anläggning för bygg- och rivningsavfall

Anläggningen tar emot och hanterar bygg- och rivningsavfall från bygg- och anläggningsprojekt, och är NCC:s första i sitt slag i Sverige. Ambitionen...

Tester för tystare krossning påbörjas

Tidsmässigt har projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering nästan kommit halvvägs och de lösningar som tas fram...

Förstudie för att bygga ut Göteborgs hamn

Inom ramarna för Optimass ska Statens Geotekniska Institut (SGI) göra en förstudie om hur restmaterial från Västlänkens byggprojekt kan användas till att...

GeoArena 13-15 oktober 2014

I mitten av oktober går GeoArena av stapeln i Uppsala. GeoArena arrangeras för alla som arbetar med geologi i någon form och...

Sveriges geologiska undersökning föreslår åtgärder för bättre statistik gällande entreprenadberg

Enligt uppdrag från regeringen har SGU tagit fram förslag på hur uppgifter om entreprenadberg kan samlas in och tas emot, detta för...

EU invests in innovative recycling projects

Europe: The European Commission has approved funding of Euro 40 million (US$ 54 million) for 14 new research projects designed to shape...

Smedja: Fryskonsolidering av ”blöta” massor

Luleå tekniska universitet och Ecoloop undersöker potentialen att fryskonsolidera "blöta massor" och bjuder in till smedja för grundläggningsentreprenörer, exploatörer och värmeteknikleverantörer. För mer...

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplan

Materialförsörjningsplaner är viktiga strategiska styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt. SGU...

Metodik för acceptans av nya lösningar med jord- och bergmaterial

En springande punkt och tillika begränsande punkt för att utveckla möjligheter att nyttja jord- och bermassor (leror, fyllnadsjord, återvinningsprodukter) är ofta att...

Grundläggningsdagen 12:e mars

Den 12:e mars går Grundläggningsdagen av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö. På plats finns Optimass FoU-ansvarig professor Sven Knutsson (LTU) och Optimass...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer