Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och...

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer...

Optimass WP2 erfarenhetsutbyte 2/12

Optimass WP2 anordnar erfarenhetsutbyte gällande användning, klassificering och uppgradering den 2:a december i Göteborg. På plats kommer erfarenheter och kunskap att delas...

Cirkulär ekonomi bidrar till minskade CO2-utsläpp och ökade jobbtillfällen enligt studie

I Romklubbens studie The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners har...

Förvaltning av entreprenadberg i Förbifart Stockholm

I mitten av december förra året gavs beskedet att arbetet med Förbifart Stockholm återupptas. Under erfarenhetsutbytet som arrangerades av Optimass WP3 i december 2014...

Fortsättning för Tystare krossning

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering har beviljats medel inom Vinnovas UDI steg 2. Målet för projektet är att minska den beräknade...

Licentiatuppsats skriven inom ramen för Optimass presenterad

Licentiatuppsatsen Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction presenterades i mitten av december av författaren Simon Magnusson, industridoktorand vid Luleå...

Ny webbplats beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden

I mars 2015 lanseras Åtgärdsportalen som har syftet att ge stöd i val av åtgärd till alla som arbetar med sanering av...

Slutseminarium för Klimatsmarta masstransporter i Skåne län

Ecoloop har under 2019 och 2020 på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne genomfört en scenario- och kostnadsanalys av masstransporter i Skåne län med...

Vägledning: När ska massor räknas som avfall?

Som komplement till handboken 2010:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten publicerar Naturvårdsverket vägledningen Hantering av massor i infrastrukturprojekt. Syftet med vägledningen är...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer