Dokumentation från konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Den 13 februari hölls konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen samlade cirka 60 deltagare och avslutade Optimass-projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och...

Projektstart: Regional massbalans i Oslo

Under våren 2016 startar arbetet i projektet Regional massbalans i Oslo. Syftet med projektet är att undersöka och kvantifiera den regionala massbalansen...

Publicerad artikel inom ramen för Optimass

Under 2014 har artikeln Sustainable management of excavated soil and rock in urban areas – A literature review utarbetats inom ramen för...

Ökat bostadsbyggande i Skåneregionen innebär hundratusentals fler lastbilstransporter av massor

För att möta bostadsbehovet i Skåne måste ballastproduktionen öka med 30 %, något som huvudsakligen måste ske i nordöstra Skåne samtidigt som det...

Fem-axlad lastbil testas som steg i arbetet mot effektivare transportarbete

I början av maj anlände en fem-axlad Volvolastbil från Finland som ska testas i Stockholm inom projektet Fossilfria transportkedjor för jord- och...

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer...

Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning

SBMI lyfter vikten av stadsnära materialterminaler och täkter för en långsiktigt hållbar markanvändning. I oktober 2011 fick Miljömålsberedningen i...

Start för projekt om tyst krossning

Syftet med projektet Bullerminskning i krossanläggningar är att minska miljöpåverkan från jord- och bergtransporter genom att möjliggöra etablering av krossanläggningar nära byggområden...

SGI arbetar för ökad användning och uppgradering

SGI har börjat sitt arbete i Optimass som är inriktat på användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial. Kan vi lyfta...

Ansökan om tyst krossning i tätorter

Ecoloop och NCC ansöker om medel för projektet Bullerminskning vid krossning - teknik och metoder för ökad acceptans av tätortsnära materialterminaler. Projektets syfte är att...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer