SIMM-Center/Absoils, Helsingfors 11-12 september

Nu kan du ta del av materialet från Absoils-konferensen som hölls i början av september i Helsingfors. Följ denna länk så hittar du presentationer och mer...

Projektstart: Energieffektivt logistiksystem för transport av jord och berg

I januari 2016 startar arbetet i projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn. Projektets syfte är att uppskatta energieffektiviseringspotentialen...

Optimass-projekt inbjuder till konferens: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Vilken påverkan har transportarbetet inom byggsektorn och vilka åtgärder kan vi ta till för att hålla takten uppe i de transport- och...

Optimass/SIMM-Center Demodag 27/8 i Vällsta, Upplands Väsby

Torsdagen den 27:e augusti arrangerade Optimass/SIMM-Center en demodag på D.A. Mattssons område i Vällsta, Upplands Väsby. Cirka 25 personer deltog i arrangemanget...

Ökat bostadsbyggande i Skåneregionen innebär hundratusentals fler lastbilstransporter av massor

För att möta bostadsbehovet i Skåne måste ballastproduktionen öka med 30 %, något som huvudsakligen måste ske i nordöstra Skåne samtidigt som det...

Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning

SBMI lyfter vikten av stadsnära materialterminaler och täkter för en långsiktigt hållbar markanvändning. I oktober 2011 fick Miljömålsberedningen i...

Naturvårdsverket får uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra till arbetet med farliga ämnen....

Ny webbplats beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden

I mars 2015 lanseras Åtgärdsportalen som har syftet att ge stöd i val av åtgärd till alla som arbetar med sanering av...

Ansökan om tyst krossning i tätorter

Ecoloop och NCC ansöker om medel för projektet Bullerminskning vid krossning - teknik och metoder för ökad acceptans av tätortsnära materialterminaler. Projektets syfte är att...

Optimass WP3 erfarenhetsutbyte 16/12

Optimass WP3 anordnar erfarenhetsutbyte gällande privat och offentlig materialförvaltning den 16:e december i Stockholm. Här kommer utmaningar, potential och lösningar på ämnet...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer