Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och...

Regeringen uppdrar Naturvårdsverket att revidera den nationella avfallsplanen

Enligt regleringsbrevet för 2016 ska Naturvårdsverket utvärdera den nuvarande nationella avfallsplanen som gäller för åren 2012-2017 gällande vidtagna åtgärder och vad dessa...

Dokumentation från konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Den 13 februari hölls konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen samlade cirka 60 deltagare och avslutade Optimass-projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och...

Grundläggningsdagen 12:e mars

Den 12:e mars går Grundläggningsdagen av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö. På plats finns Optimass FoU-ansvarig professor Sven Knutsson (LTU) och Optimass...

Enkla åtgärder kan stoppa stora delar av spridning av mikroplaster från konstgräsplaner

I en studie genomförd av Ecoloop tillsammans med Luleå tekniska universitet och Örebro universitet har Bergaviks IP i Kalmar kommun studerats avseende...

Resultat från projekt gällande masshantering i Oslo publicerade

Nu kan du ta del av rapporten från Optimass-projektet Materialhantering vid byggande i Oslo som gjordes på uppdrag av Oslo kommune under...

EU invests in innovative recycling projects

Europe: The European Commission has approved funding of Euro 40 million (US$ 54 million) for 14 new research projects designed to shape...

Optimass WP2: Erfarenhetsutbyte om användning av jord- och bergmaterial 2/12

Ett fyrtiotal personer deltog den 12/2 i Göteborg i Optimass WP2's erfarenhetsutbyte kring "Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial”. Under...

Almedalen 2015: Urbaniseringen – så kan den bli mer hållbar

Almedalsveckan pågår just nu för fullt och under onsdagen (den 1:a juli) arrangerade Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) seminariet Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton...

Bergmaterialindex 4:e kvartalet 2015

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för fjärde kvartalet 2015 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer