Optimass WP2 erfarenhetsutbyte 2/12

Optimass WP2 anordnar erfarenhetsutbyte gällande användning, klassificering och uppgradering den 2:a december i Göteborg. På plats kommer erfarenheter och kunskap att delas...

Bergmaterialindex 1:a kvartalet 2016

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för första kvartalet 2016 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

Transporter av schaktmassor ökar kostnader med miljoner

Kommande väg- och markarbeten i Nacka kommun blir enligt kommunens beräkningar mellan 3,5 och 4 miljoner dyrare per år på grund av...

North Waste Infrastructure (NWI) utvecklar teknik för att använda restprodukter

I Boden utvecklas teknik för att använda restprodukter från massaindustrin till miljösäkring av gamla gruvdeponier. - Om det här fungerar så innebär...

Forskare inom Optimass arrangerar seminarium tillsammans med Stockholms Stad och SFK

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, arrangerar tillsammans med Stockholms Stad och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening ett...

Marin sand och grus – alternativ till utvinning av naturgrus?

Med syftet att minska uttaget av naturgrus och på så sätt skydda grundvattnet har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Havs- och Vattenmyndigheten...

Optimass WP2: Erfarenhetsutbyte om användning av jord- och bergmaterial 2/12

Ett fyrtiotal personer deltog den 12/2 i Göteborg i Optimass WP2's erfarenhetsutbyte kring "Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial”. Under...

Bergmaterialindex 3:e kvartalet 2014

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för tredje kvartalet 2014 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

Fem-axlad lastbil testas som steg i arbetet mot effektivare transportarbete

I början av maj anlände en fem-axlad Volvolastbil från Finland som ska testas i Stockholm inom projektet Fossilfria transportkedjor för jord- och...

Vägledning för hantering av jord- och bergmaterial på remiss

I Optimass WP2 är en av aktiviteterna att utforma en vägledning för hantering av jord- och bergmaterial. De schaktmassor som behandlas är lera, morän,...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer