Boliden startar pilotprojekt med blöta massor

Under sommaren och hösten 2014 kommer Boliden att starta fullskaleförsök där morän uppgraderas genom inblandning av blöta massor. Målsättningen är att utveckla...

Optimass WP3: Smedja med nyckelaktörer i transportledet

Den 21/4 arrangerade Optimass WP3 en smedja för aktörer inom transport för jord och berg. Deltagare var representanter från Sveriges Åkeriföretag, Bellmans...

Krossad slagg förlänger asfaltbeläggningars livslängd

Att ersätta krossat berg med krossad slagg från stålindustrin vid tillverkning av asfalt förfinar beläggningens egenskaper och förlänger dess livslängd. Enligt undersökningar gjorda...

Optimass och Tyresö kommun tillsammans med Naturvårdsverket på studiebesök

Den 26:e augusti 2015 arrangerar Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg tillsammans med Tyresö kommun ett studiebesök där representanter från Naturvårdsverket besöker ett av...

Leveranser av naturgrus rekordlågt under 2014

Nu kan du ta del av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) sammanställning av 2014 års ballastproduktion i Sverige. Denna visar bland annat att...

SIMM-Ccities prekvaliferat att lämna ansökan till Horizon2020

I skrivande stund utarbetas inom projektet SIMM-Ccities en ansökan till Horizon2020, detta efter att projektet gått vidare från det inledande steget i...

Naturvårdsverket publicerar vägledning gällande utökat rapporteringskrav för bygg- och rivningsavfall

Syftet med vägledningen är att tydliggöra vilka uppgifter om bygg- och rivningsavfall som ska rapporteras för att uppfylla de nya kraven i...

Mass Stabilisation Conference 2015

Boka dagarna 22-24 april, då Mass Stabilisation Conference hålls i Lahti, Finland. Bakom arrangemanget står Ladec, Allu, Ramböll, Finnsementti, Keller, Lemminkäinen, Nordkalk...

Transportflöden och -korridorer: Optimass WP1 och TMR inbjuder till workshop

I delprojekt WP1:5 ”Transportflöden och -korridorer” studeras transporter av farligt gods i samband med byggnadsplanering, som ett exempel på hur transportflöden kan...

Dokumentation från konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Den 13 februari hölls konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen samlade cirka 60 deltagare och avslutade Optimass-projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer