SIMM-Center/Absoils, Helsingfors 11-12 september

Nu kan du ta del av materialet från Absoils-konferensen som hölls i början av september i Helsingfors. Följ denna länk så hittar du presentationer och mer...

GeoArena 13-15 oktober 2014

I mitten av oktober går GeoArena av stapeln i Uppsala. GeoArena arrangeras för alla som arbetar med geologi i någon form och...

Smedja: Fryskonsolidering av ”blöta” massor

Luleå tekniska universitet och Ecoloop undersöker potentialen att fryskonsolidera "blöta massor" och bjuder in till smedja för grundläggningsentreprenörer, exploatörer och värmeteknikleverantörer. För mer...

Mass Stabilisation Conference 2015

Boka dagarna 22-24 april, då Mass Stabilisation Conference hålls i Lahti, Finland. Bakom arrangemanget står Ladec, Allu, Ramböll, Finnsementti, Keller, Lemminkäinen, Nordkalk...

Vägledning för hantering av jord- och bergmaterial på remiss

I Optimass WP2 är en av aktiviteterna att utforma en vägledning för hantering av jord- och bergmaterial. De schaktmassor som behandlas är lera, morän,...

Workshop gällande styrmedel för energieffektiva jord- och bergtransporter

Projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn inbjuder till workshop i syfte att diskutera styrmedel utifrån de resultat...

Forskare inom Optimass arrangerar seminarium tillsammans med Stockholms Stad och SFK

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, arrangerar tillsammans med Stockholms Stad och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening ett...

Sveriges geologiska undersökning föreslår åtgärder för bättre statistik gällande entreprenadberg

Enligt uppdrag från regeringen har SGU tagit fram förslag på hur uppgifter om entreprenadberg kan samlas in och tas emot, detta för...

Delprojektet Optimass WP3:1 Identifiering och förslag till ytdisposition igång

Sedan i september arbetar Optimass WP3 med att utveckla en modell för identifiering av ytdisposition av jord- och bergmassor. Delmål i delprojektet...

Masslogistikcenter i Stockholm lärande exempel

Boverket lyfter på sin hemsida lärande exempel på temat godstransporter i fysisk planering och beskriver där Stockholms stads bygg- och masslogistikcenter som...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer