Optimass WP2: Erfarenhetsutbyte om användning av jord- och bergmaterial 2/12

Ett fyrtiotal personer deltog den 12/2 i Göteborg i Optimass WP2's erfarenhetsutbyte kring "Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial”. Under...

Länsstyrelsen arrangerar seminarium om masshantering

Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland arrangerar den 30 september samt den 1 oktober i Stockholm respektive i Västerås ett dagsseminarium gällande masshantering....

Fem-axlad lastbil testas som steg i arbetet mot effektivare transportarbete

I början av maj anlände en fem-axlad Volvolastbil från Finland som ska testas i Stockholm inom projektet Fossilfria transportkedjor för jord- och...

Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och...

Tunneldrivningsmetoder: Sprängning att föredra ur materialåtervinningssynpunkt enligt studie

I ett examensarbete skrivet vid Kungliga Tekniska Högskolan utreds de kriterier som utgör grunden för beslut i val av metod vid tunnelbyggande. De...

Absoils konferens i Finland med Optimass/SIMM-Center

Varmt välkommen att delta på konferens i Helsingfors den 11-12 september 2014. Konferensen presenterar olika lösningar och tekniker för uppgradering av lågkvalitativa...

Trafikverket inbjuder till informationstillfälle om Klimatkalkyl

Den 15:e oktober 2015 arrangerar Trafikverket ett informationstillfälle för konsulter, entreprenörer och övriga externa intressenter om Klimatkalkyl för infrastrukturhållningens klimatpåverkan och energianvändning. Läs...

Regeringen uppdrar Naturvårdsverket att revidera den nationella avfallsplanen

Enligt regleringsbrevet för 2016 ska Naturvårdsverket utvärdera den nuvarande nationella avfallsplanen som gäller för åren 2012-2017 gällande vidtagna åtgärder och vad dessa...

SIMM-Center/Absoils, Helsingfors 11-12 september

Nu kan du ta del av materialet från Absoils-konferensen som hölls i början av september i Helsingfors. Följ denna länk så hittar du presentationer och mer...

Bebyggelse och materialmängder, LTU startar delprojekt i Optimass

I delprojektet kommer Kristina Lundberg, LTU/Ecoloop att ta fram en modell för att med schabloner kunna uppskatta mängder av material som mobiliseras...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer