Optimass/SIMM-Center arrangerar demodag gällande ”blöta” jordmassor

Den 27:e augusti arrangerar Optimass/SIMM-Center en demodag gällande "blöta" jordmassor på D.A. Mattssons anläggning i Upplands Väsby. Under dagen visas exempel på...

Fortsättning för Tystare krossning

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering har beviljats medel inom Vinnovas UDI steg 2. Målet för projektet är att minska den beräknade...

Smedja: Fryskonsolidering av ”blöta” massor

Luleå tekniska universitet och Ecoloop undersöker potentialen att fryskonsolidera "blöta massor" och bjuder in till smedja för grundläggningsentreprenörer, exploatörer och värmeteknikleverantörer. För mer...

Tester för tystare krossning påbörjas

Tidsmässigt har projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering nästan kommit halvvägs och de lösningar som tas fram...

North Waste Infrastructure (NWI) utvecklar teknik för att använda restprodukter

I Boden utvecklas teknik för att använda restprodukter från massaindustrin till miljösäkring av gamla gruvdeponier. - Om det här fungerar så innebär...

Absoils konferens i Finland med Optimass/SIMM-Center

Varmt välkommen att delta på konferens i Helsingfors den 11-12 september 2014. Konferensen presenterar olika lösningar och tekniker för uppgradering av lågkvalitativa...

Massabyte – Blocket för överskottsmassor

Optimass ringde upp Fredrik Bergström som är en av grundarna till handelsplatsen Massabyte. Massabyte är en tjänst som förmedlar överskottsmassor och startades...

Plan B startar projekt om informationsutbyte i Optimass

Rogier Jongeling på Plan B AB är projektledare för ett delprojekt i Optimass som startat i mars 2014. Målet är att skapa...

Delprojektet Optimass WP3:1 Identifiering och förslag till ytdisposition igång

Sedan i september arbetar Optimass WP3 med att utveckla en modell för identifiering av ytdisposition av jord- och bergmassor. Delmål i delprojektet...

Optimass söker projektedare för WP1 – Sortering och styrning

Optimass söker en WP-ledare för arbetspaket 1 med uppgift att koordinera aktiviteter i WP1 och samverka med nyckelaktörer i branschen. Känner du...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer