Optimass på plats på Trafikverkets FOI-dag den 29/9

Den 29:e september arrangerade Trafikverket FOI-dagen med fokus på ett energieffektivt transportsystem. På plats var Kristina Lundberg och Bo Svedberg, båda från...

Forskare inom Optimass intervjuad i Hav & Vatten

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, uttalar sig om konstgräs och miljöeffekter i det senaste...

Optimass och Tyresö kommun tillsammans med Naturvårdsverket på studiebesök

Den 26:e augusti 2015 arrangerar Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg tillsammans med Tyresö kommun ett studiebesök där representanter från Naturvårdsverket besöker ett av...

Ännu en order på berg från Förbifart Stockholm

Skanska Asfalt och Betong köper cirka tre miljoner ton bergmassor som ska förädlas vid krossanläggningar i Eriksberg i Botkyrka och i Årsta....

Almedalen 2015: Urbaniseringen – så kan den bli mer hållbar

Almedalsveckan pågår just nu för fullt och under onsdagen (den 1:a juli) arrangerade Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) seminariet Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton...

Naturvårdsverket publicerar vägledning gällande utökat rapporteringskrav för bygg- och rivningsavfall

Syftet med vägledningen är att tydliggöra vilka uppgifter om bygg- och rivningsavfall som ska rapporteras för att uppfylla de nya kraven i...

Projektstart: Energieffektivt logistiksystem för transport av jord och berg

I januari 2016 startar arbetet i projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn. Projektets syfte är att uppskatta energieffektiviseringspotentialen...

Transporter av schaktmassor ökar kostnader med miljoner

Kommande väg- och markarbeten i Nacka kommun blir enligt kommunens beräkningar mellan 3,5 och 4 miljoner dyrare per år på grund av...

SIMM-Ccities prekvaliferat att lämna ansökan till Horizon2020

I skrivande stund utarbetas inom projektet SIMM-Ccities en ansökan till Horizon2020, detta efter att projektet gått vidare från det inledande steget i...

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplan

Materialförsörjningsplaner är viktiga strategiska styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt. SGU...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer