LTU och Atcon AB påbörjar studie om mass- och enhetsposition

En grundläggande utmaning för ett bättre utbyte av material i och mellan olika projekt är att en gemensam syn skapas kring begreppsmodeller...

BackFillStab får internationellt besök

LTU-projektet BackFillStab får i juni 2015 besök av BGRIMM (Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy). Projektet, där det undersöks hur...

Forskare inom Optimass arrangerar seminarium tillsammans med Stockholms Stad och SFK

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, arrangerar tillsammans med Stockholms Stad och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening ett...

Marin sand och grus – alternativ till utvinning av naturgrus?

Med syftet att minska uttaget av naturgrus och på så sätt skydda grundvattnet har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Havs- och Vattenmyndigheten...

Cirkulär ekonomi bidrar till minskade CO2-utsläpp och ökade jobbtillfällen enligt studie

I Romklubbens studie The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners har...

Ännu en order på berg från Förbifart Stockholm

Skanska Asfalt och Betong köper cirka tre miljoner ton bergmassor som ska förädlas vid krossanläggningar i Eriksberg i Botkyrka och i Årsta....

Trafikverket inbjuder till informationstillfälle om Klimatkalkyl

Den 15:e oktober 2015 arrangerar Trafikverket ett informationstillfälle för konsulter, entreprenörer och övriga externa intressenter om Klimatkalkyl för infrastrukturhållningens klimatpåverkan och energianvändning. Läs...

Naturvårdsverket ser över handboken om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Efter att Naturvårdsverket genomfört en enkätundersökning där man undersökt användningen och erfarenheterna av handboken har man tagit beslutet att se över denna....

Förstudie för att bygga ut Göteborgs hamn

Inom ramarna för Optimass ska Statens Geotekniska Institut (SGI) göra en förstudie om hur restmaterial från Västlänkens byggprojekt kan användas till att...

Publicerad artikel inom ramen för Optimass

Under 2014 har artikeln Sustainable management of excavated soil and rock in urban areas – A literature review utarbetats inom ramen för...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer