Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och...

Leveranser av naturgrus rekordlågt under 2014

Nu kan du ta del av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) sammanställning av 2014 års ballastproduktion i Sverige. Denna visar bland annat att...

Optimass-projekt inbjuder till konferens: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Vilken påverkan har transportarbetet inom byggsektorn och vilka åtgärder kan vi ta till för att hålla takten uppe i de transport- och...

LTU och Atcon AB påbörjar studie om mass- och enhetsposition

En grundläggande utmaning för ett bättre utbyte av material i och mellan olika projekt är att en gemensam syn skapas kring begreppsmodeller...

Efterbehandling av gruvan i Näsliden: Tätskikt med morän och grönlutslam

I efterbehandlingen av Näsliden gruva innefattas att ta fram ett tätskikt bestående av lokalt förekommande grönlutslam (en restprodukt från pappersindustrin) och morän. Målet...

Transporter av schaktmassor ökar kostnader med miljoner

Kommande väg- och markarbeten i Nacka kommun blir enligt kommunens beräkningar mellan 3,5 och 4 miljoner dyrare per år på grund av...

Fem-axlad lastbil testas som steg i arbetet mot effektivare transportarbete

I början av maj anlände en fem-axlad Volvolastbil från Finland som ska testas i Stockholm inom projektet Fossilfria transportkedjor för jord- och...

Plan B startar projekt om informationsutbyte i Optimass

Rogier Jongeling på Plan B AB är projektledare för ett delprojekt i Optimass som startat i mars 2014. Målet är att skapa...

Optimass arrangerar konferens i maj 2017

I skrivande stund startar Optimass planeringen inför en konferens som kommer att hållas i maj år 2017. Temat för konferensen är ett akademiskt...

”Vi måste börja ta till vara på det material vi har”

Optimass hälsade på Tony Stigmanslid och Bosse Öberg som arbetar på rivningsföretaget Destroy Rebuilding Company. Just nu arbetar de med ett rivningsprojekt...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer