Stockholms stads handlingsplan för masshantering

Stockholms handlingsplan för masshantering ska konkretisera hur staden ska arbeta för att nå målen i länets masshanteringsstrategi. Detta genom att tydliggöra och...

Miljöringen i Oslo lyfter massförvaltning, 3-4 juni

Yvonne Rogbeck, WP2-ledare i Optimass, deltar på Miljöringens årliga konferens och berättar om Optimass. På konferensen som genomförs 3-4 juni 2014, där...

Smedja: Fryskonsolidering av ”blöta” massor

Luleå tekniska universitet och Ecoloop undersöker potentialen att fryskonsolidera "blöta massor" och bjuder in till smedja för grundläggningsentreprenörer, exploatörer och värmeteknikleverantörer. För mer...

WASCON 2018: Konferens om cirkulär materialanvändning i byggsektorn

Konferensen arrangeras av ISCOWA (International Society for the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials) samt RIL och hålls...

NCC Roads köper utvunnet berg från Förbifart Stockholm

Berget utgörs av de runt sju miljoner ton tunnelberg som beräknas utvinnas från de norra delarna i projektet Förbifart Stockholm. Det skriver...

Utbildning 21 maj i Luleå: Bedömning av sulfidjordar – riskhantering med start i tidiga...

Är du byggherre eller entreprenör och ansvarar för projekt som hanterar sulfidjordar? Eller är du teknikkonsult och arbetar med bedömning av sulfidjordar,...

Naturvårdsverket får uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra till arbetet med farliga ämnen....

Vägledning för hantering av jord- och bergmaterial på remiss

I Optimass WP2 är en av aktiviteterna att utforma en vägledning för hantering av jord- och bergmaterial. De schaktmassor som behandlas är lera, morän,...

Optimass arrangerar konferens i maj 2017

I skrivande stund startar Optimass planeringen inför en konferens som kommer att hållas i maj år 2017. Temat för konferensen är ett akademiskt...

Västlänken påbörjar upphandling och försäljning av massor

I november 2015 startade Trafikverket försäljningen av de bergmassor som kommer att uppkomma i projektet och i början av 2016 kommer verket att...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer