Optimass WP2 erfarenhetsutbyte 2/12

Optimass WP2 anordnar erfarenhetsutbyte gällande användning, klassificering och uppgradering den 2:a december i Göteborg. På plats kommer erfarenheter och kunskap att delas...

Naturvårdsverket får uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra till arbetet med farliga ämnen....

Resultat från projekt gällande masshantering i Oslo publicerade

Nu kan du ta del av rapporten från Optimass-projektet Materialhantering vid byggande i Oslo som gjordes på uppdrag av Oslo kommune under...

Bergmaterialindex 4:e kvartalet 2015

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för fjärde kvartalet 2015 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

Bebyggelse och materialmängder, LTU startar delprojekt i Optimass

I delprojektet kommer Kristina Lundberg, LTU/Ecoloop att ta fram en modell för att med schabloner kunna uppskatta mängder av material som mobiliseras...

Optimass/SIMM-Center Demodag 27/8 i Vällsta, Upplands Väsby

Torsdagen den 27:e augusti arrangerade Optimass/SIMM-Center en demodag på D.A. Mattssons område i Vällsta, Upplands Väsby. Cirka 25 personer deltog i arrangemanget...

Massoptimering i Avesta

Expanderingen av Stora Enso i Fors kräver att framkomligheten och trafiksäkerheten på riksväg 68 vid Avesta förbättras. Därför byggs 6,5 kilometer av...

Västlänken påbörjar upphandling och försäljning av massor

I november 2015 startade Trafikverket försäljningen av de bergmassor som kommer att uppkomma i projektet och i början av 2016 kommer verket att...

Cirkulär ekonomi bidrar till minskade CO2-utsläpp och ökade jobbtillfällen enligt studie

I Romklubbens studie The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners har...

Miljöringen i Oslo lyfter massförvaltning, 3-4 juni

Yvonne Rogbeck, WP2-ledare i Optimass, deltar på Miljöringens årliga konferens och berättar om Optimass. På konferensen som genomförs 3-4 juni 2014, där...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer