Länsstyrelsen arrangerar seminarium om masshantering

Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland arrangerar den 30 september samt den 1 oktober i Stockholm respektive i Västerås ett dagsseminarium gällande masshantering....

Grundläggningsdagen 12:e mars

Den 12:e mars går Grundläggningsdagen av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö. På plats finns Optimass FoU-ansvarig professor Sven Knutsson (LTU) och Optimass...

Konferens om Masseforvaltning, 25 feb, 2014 Oslo

Hilde Kirkeland, Akkershys fylkeskommune hälsar välkommen till Oslo för en halvdagskonferens kring materialhantering. Det är nu över 90 personer anmälda till konferensen. Läs...

Dokumentation från konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Den 13 februari hölls konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen samlade cirka 60 deltagare och avslutade Optimass-projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och...

Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och...

Boliden startar pilotprojekt med blöta massor

Under sommaren och hösten 2014 kommer Boliden att starta fullskaleförsök där morän uppgraderas genom inblandning av blöta massor. Målsättningen är att utveckla...

Start för projekt om tyst krossning

Syftet med projektet Bullerminskning i krossanläggningar är att minska miljöpåverkan från jord- och bergtransporter genom att möjliggöra etablering av krossanläggningar nära byggområden...

Förstudie för att bygga ut Göteborgs hamn

Inom ramarna för Optimass ska Statens Geotekniska Institut (SGI) göra en förstudie om hur restmaterial från Västlänkens byggprojekt kan användas till att...

Start för projekt om tyst krossning

Syftet med projektet Bullerminskning i krossanläggningar är att minska miljöpåverkan från jord- och bergtransporter genom att möjliggöra etablering av krossanläggningar nära...

Optimass på plats på Trafikverkets FOI-dag den 29/9

Den 29:e september arrangerade Trafikverket FOI-dagen med fokus på ett energieffektivt transportsystem. På plats var Kristina Lundberg och Bo Svedberg, båda från...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer