Naturvårdsverket får uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra till arbetet med farliga ämnen. Uppdraget innebär därav att intensifiera arbetet med att identifiera och genomföra åtgärder för att på ett kostnadseffektivt sätt bland annat ytterligare stimulera till en mer resurseffektiv avfallshantering.