Kunskap om schaktmassor gynnsamt för miljön

– I dag transporteras bergmassor omkring i onödan bara för att system för samordning saknas och för att det inte finns plats...

Ökat bostadsbyggande i Skåneregionen innebär hundratusentals fler lastbilstransporter av massor

För att möta bostadsbehovet i Skåne måste ballastproduktionen öka med 30 %, något som huvudsakligen måste ske i nordöstra Skåne samtidigt som det...

Optimass/SIMM-Center Demodag 27/8 i Vällsta, Upplands Väsby

Torsdagen den 27:e augusti arrangerade Optimass/SIMM-Center en demodag på D.A. Mattssons område i Vällsta, Upplands Väsby. Cirka 25 personer deltog i arrangemanget...

Metodik för acceptans av nya lösningar med jord- och bergmaterial

En springande punkt och tillika begränsande punkt för att utveckla möjligheter att nyttja jord- och bermassor (leror, fyllnadsjord, återvinningsprodukter) är ofta att...

Fem-axlad lastbil testas som steg i arbetet mot effektivare transportarbete

I början av maj anlände en fem-axlad Volvolastbil från Finland som ska testas i Stockholm inom projektet Fossilfria transportkedjor för jord- och...

Länsstyrelsen arrangerar seminarium om masshantering

Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland arrangerar den 30 september samt den 1 oktober i Stockholm respektive i Västerås ett dagsseminarium gällande masshantering....

Forskare inom Optimass intervjuad i Hav & Vatten

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, uttalar sig om konstgräs och miljöeffekter i det senaste...

Bergmaterialindex 4:e kvartalet 2015

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för fjärde kvartalet 2015 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

Regeringen uppdrar Naturvårdsverket att revidera den nationella avfallsplanen

Enligt regleringsbrevet för 2016 ska Naturvårdsverket utvärdera den nuvarande nationella avfallsplanen som gäller för åren 2012-2017 gällande vidtagna åtgärder och vad dessa...

Digitalisering för förorenade massor

Plattformen Pinpointer ska göra masshantering lika enkelt som att boka resor. Läs intervjun med företaget bakom idén på Recycling.

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer