Sveriges geologiska undersökning föreslår åtgärder för bättre statistik gällande entreprenadberg

Enligt uppdrag från regeringen har SGU tagit fram förslag på hur uppgifter om entreprenadberg kan samlas in och tas emot, detta för att möjliggöra en ökad resurseffektivisering i hanteringen av ballastmaterial. Läs rapporten Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas