Avfall som resurs sparas miljarder

På Pouws anläggning i Utrecht, Holland förvandlas restprodukter till högvärdigt byggmaterial. Sammantaget hanteras runt två miljoner ton material på anläggningen under ett...

Cirkulär ekonomi bidrar till minskade CO2-utsläpp och ökade jobbtillfällen enligt studie

I Romklubbens studie The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners har...

SGI’s portal för ett effektivare markbyggande

Nu kan du besöka Statens geotekniska instituts (SGI) hemsida för information gällande effektivt markbyggande. Här hittar du bland annat materialguider och geotekniska...

LTU och Atcon AB påbörjar studie om mass- och enhetsposition

En grundläggande utmaning för ett bättre utbyte av material i och mellan olika projekt är att en gemensam syn skapas kring begreppsmodeller...

Mass Stabilisation Conference 2015

Boka dagarna 22-24 april, då Mass Stabilisation Conference hålls i Lahti, Finland. Bakom arrangemanget står Ladec, Allu, Ramböll, Finnsementti, Keller, Lemminkäinen, Nordkalk...

Seminarium: Samordning av jord- och bergmaterial i upphandlingsskedet

Den 13 oktober arrangerar Optimass seminarium på temat samordning av jord- och bergmaterial i upphandlingsskedet. Seminariet hålls i Stockholm och innehåller föredrag, konkreta...

Ansökan om fortsättning för fryskonsolidering med ytjordvärmesystem

I slutet av 2015 beviljades projektet Fryskonsolidering med ytjordvärmesystem: energibesparande och byggeffektiv teknik för markförberedelse och uppvärmning av bostäder medel av Vinnova....

Digitalisering för förorenade massor

Plattformen Pinpointer ska göra masshantering lika enkelt som att boka resor. Läs intervjun med företaget bakom idén på Recycling.

Publicerad artikel inom ramen för Optimass

Under 2014 har artikeln Sustainable management of excavated soil and rock in urban areas – A literature review utarbetats inom ramen för...

Tunneldrivningsmetoder: Sprängning att föredra ur materialåtervinningssynpunkt enligt studie

I ett examensarbete skrivet vid Kungliga Tekniska Högskolan utreds de kriterier som utgör grunden för beslut i val av metod vid tunnelbyggande. De...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer