Optimass och Tyresö kommun tillsammans med Naturvårdsverket på studiebesök

Den 26:e augusti 2015 arrangerar Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg tillsammans med Tyresö kommun ett studiebesök där representanter från Naturvårdsverket besöker ett av...

Vägledning för hantering av jord- och bergmaterial på remiss

I Optimass WP2 är en av aktiviteterna att utforma en vägledning för hantering av jord- och bergmaterial. De schaktmassor som behandlas är lera, morän,...

Enkla åtgärder kan stoppa stora delar av spridning av mikroplaster från konstgräsplaner

I en studie genomförd av Ecoloop tillsammans med Luleå tekniska universitet och Örebro universitet har Bergaviks IP i Kalmar kommun studerats avseende...

Projekt ska identifiera och föreslå lösningar som främjar cirkulära flöden av berg- och jordmassor

Målet med projektet CiMPla (Cirkulär Masshantering – Planering och beslutsprocesser för ökad resurseffektivitet) är att utveckla en handlingsplan för de olika behovsägarna,...

Optimass söker projektedare för WP1 – Sortering och styrning

Optimass söker en WP-ledare för arbetspaket 1 med uppgift att koordinera aktiviteter i WP1 och samverka med nyckelaktörer i branschen. Känner du...

Bergmaterialindex 3:e kvartalet 2014

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för tredje kvartalet 2014 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

Forskare inom Optimass arrangerar seminarium tillsammans med Stockholms Stad och SFK

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, arrangerar tillsammans med Stockholms Stad och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening ett...

Start för projekt om tyst krossning

Syftet med projektet Bullerminskning i krossanläggningar är att minska miljöpåverkan från jord- och bergtransporter genom att möjliggöra etablering av krossanläggningar nära byggområden...

Hantering av schaktmassor ska ses över

Naturvårdsverket får i uppdrag att utreda hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och annat naturligt förekommande material som kan användas för anläggningsändamål....

Projekt gällande robusta och tillförlitliga transportsystem

2014 beviljades medel från VINNOVA till det LTU-baserade projektet Robusta och Tillförlitliga Transportsystem (RTS). Arbetet är nu i gång och syftet är...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer