Transportflöden och -korridorer: Optimass WP1 och TMR inbjuder till workshop

I delprojekt WP1:5 ”Transportflöden och -korridorer” studeras transporter av farligt gods i samband med byggnadsplanering, som ett exempel på hur transportflöden kan...

Optimass arrangerar konferens i maj 2017

I skrivande stund startar Optimass planeringen inför en konferens som kommer att hållas i maj år 2017. Temat för konferensen är ett akademiskt...

Workshop gällande styrmedel för energieffektiva jord- och bergtransporter

Projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn inbjuder till workshop i syfte att diskutera styrmedel utifrån de resultat...

Ellastbil ska visa vägen mot elektrifierad byggarbetsplats

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan varav en stor del kommer från transporter kopplade till anläggningsplatser. Projektet Med...

Ny webbplats beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden

I mars 2015 lanseras Åtgärdsportalen som har syftet att ge stöd i val av åtgärd till alla som arbetar med sanering av...

Sveriges geologiska undersökning föreslår åtgärder för bättre statistik gällande entreprenadberg

Enligt uppdrag från regeringen har SGU tagit fram förslag på hur uppgifter om entreprenadberg kan samlas in och tas emot, detta för...

EU invests in innovative recycling projects

Europe: The European Commission has approved funding of Euro 40 million (US$ 54 million) for 14 new research projects designed to shape...

Optimass söker projektedare för WP1 – Sortering och styrning

Optimass söker en WP-ledare för arbetspaket 1 med uppgift att koordinera aktiviteter i WP1 och samverka med nyckelaktörer i branschen. Känner du...

Optimass och Tyresö kommun tillsammans med Naturvårdsverket på studiebesök

Den 26:e augusti 2015 arrangerar Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg tillsammans med Tyresö kommun ett studiebesök där representanter från Naturvårdsverket besöker ett av...

Vägledning för hantering av jord- och bergmaterial på remiss

I Optimass WP2 är en av aktiviteterna att utforma en vägledning för hantering av jord- och bergmaterial. De schaktmassor som behandlas är lera, morän,...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer