Förstudie för att bygga ut Göteborgs hamn

Inom ramarna för Optimass ska Statens Geotekniska Institut (SGI) göra en förstudie om hur restmaterial från Västlänkens byggprojekt kan användas till att...

Massabyte – Blocket för överskottsmassor

Optimass ringde upp Fredrik Bergström som är en av grundarna till handelsplatsen Massabyte. Massabyte är en tjänst som förmedlar överskottsmassor och startades...

Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och...

Masslogistikcenter i Stockholm lärande exempel

Boverket lyfter på sin hemsida lärande exempel på temat godstransporter i fysisk planering och beskriver där Stockholms stads bygg- och masslogistikcenter som...

Grundläggningsdagen 12:e mars

Den 12:e mars går Grundläggningsdagen av stapeln på Stockholmsmässan i Älvsjö. På plats finns Optimass FoU-ansvarig professor Sven Knutsson (LTU) och Optimass...

Västlänken påbörjar upphandling och försäljning av massor

I november 2015 startade Trafikverket försäljningen av de bergmassor som kommer att uppkomma i projektet och i början av 2016 kommer verket att...

Konferens om Masseforvaltning, 25 feb, 2014 Oslo

Hilde Kirkeland, Akkershys fylkeskommune hälsar välkommen till Oslo för en halvdagskonferens kring materialhantering. Det är nu över 90 personer anmälda till konferensen. Läs...

Dokumentation från konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Den 13 februari hölls konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen samlade cirka 60 deltagare och avslutade Optimass-projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och...

Almedalen 2015: Urbaniseringen – så kan den bli mer hållbar

Almedalsveckan pågår just nu för fullt och under onsdagen (den 1:a juli) arrangerade Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) seminariet Urbaniseringen kräver 100 miljoner ton...

Efterbehandling av gruvan i Näsliden: Tätskikt med morän och grönlutslam

I efterbehandlingen av Näsliden gruva innefattas att ta fram ett tätskikt bestående av lokalt förekommande grönlutslam (en restprodukt från pappersindustrin) och morän. Målet...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer