God jul och gott nytt år!

Optimass önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Bebyggelse och materialmängder, LTU startar delprojekt i Optimass

I delprojektet kommer Kristina Lundberg, LTU/Ecoloop att ta fram en modell för att med schabloner kunna uppskatta mängder av material som mobiliseras...

Rekordstor ballastproduktion och minskad produktion av naturgrus under 2020

2020 års svenska produktion av ballast finns nu sammanställd av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i en ny rapport. 101 miljoner ton ballast...

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. Det framgår av kommissionens arbetsprogram för 2015. Parlamentet kommer...

Projekt kartlägger möjligheter för att transportera jord och berg via kust- och inlandssjöfart

Målet med projektet Ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg är att klargöra de nyttor som kan erhållas genom en...

Länsstyrelsen arrangerar seminarium om masshantering

Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland arrangerar den 30 september samt den 1 oktober i Stockholm respektive i Västerås ett dagsseminarium gällande masshantering....

WASCON 2018: Konferens om cirkulär materialanvändning i byggsektorn

Konferensen arrangeras av ISCOWA (International Society for the Environmental and Technical Implications of Construction with Alternative Materials) samt RIL och hålls...

SIMM-Ccities prekvaliferat att lämna ansökan till Horizon2020

I skrivande stund utarbetas inom projektet SIMM-Ccities en ansökan till Horizon2020, detta efter att projektet gått vidare från det inledande steget i...

Massabyte – Blocket för överskottsmassor

Optimass ringde upp Fredrik Bergström som är en av grundarna till handelsplatsen Massabyte. Massabyte är en tjänst som förmedlar överskottsmassor och startades...

Ansökan för fortsatt arbete inom Optimass

I början av 2017 söktes Vinnova-bidrag inom utlysningen Utmaningsdriven innovation Steg 2 för projektet Tillämpad optimerad masshantering (Optimass). Projektidén är att testa och...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer