Ansökan om tyst krossning i tätorter

Ecoloop och NCC ansöker om medel för projektet Bullerminskning vid krossning - teknik och metoder för ökad acceptans av tätortsnära materialterminaler. Projektets syfte är att...

Rekord i leverans av ballast, naturgrusproduktion minskar

Nu har SGU:s årliga rapport över ballastproduktionen i Sverige för 2018 publicerats. Leveranser av ballast slår rekord, 99 miljoner ton. Produktion av...

Optimass WP3 erfarenhetsutbyte 16/12

Optimass WP3 anordnar erfarenhetsutbyte gällande privat och offentlig materialförvaltning den 16:e december i Stockholm. Här kommer utmaningar, potential och lösningar på ämnet...

NCC Recycling inviger anläggning för bygg- och rivningsavfall

Anläggningen tar emot och hanterar bygg- och rivningsavfall från bygg- och anläggningsprojekt, och är NCC:s första i sitt slag i Sverige. Ambitionen...

Resultat från projekt gällande masshantering i Oslo publicerade

Nu kan du ta del av rapporten från Optimass-projektet Materialhantering vid byggande i Oslo som gjordes på uppdrag av Oslo kommune under...

Tystare krossning presenteras vid Bullernätverkets seminarium

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering går in i slutfasen och våren -22 presenteras projektets resultat vid Bullernätverkets seminarium om byggbuller. Bullernätverket i...

Nacka tingsrätt: Entreprenadberget från Förbifart Stockholm är inte avfall utan biprodukt

Mark- och miljödomstolen har funnit att prövningen i målen inte ska omfatta frågor om hantering av bergmassor som avfall. Domstolen har bedömt...

Bergmaterialindex 3:e kvartalet 2015

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för tredje kvartalet 2015 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

SGI’s portal för ett effektivare markbyggande

Nu kan du besöka Statens geotekniska instituts (SGI) hemsida för information gällande effektivt markbyggande. Här hittar du bland annat materialguider och geotekniska...

LTU och Atcon AB påbörjar studie om mass- och enhetsposition

En grundläggande utmaning för ett bättre utbyte av material i och mellan olika projekt är att en gemensam syn skapas kring begreppsmodeller...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer