Start för projekt om tyst krossning

Syftet med projektet Bullerminskning i krossanläggningar är att minska miljöpåverkan från jord- och bergtransporter genom att möjliggöra etablering av krossanläggningar nära byggområden och tätort. Projektet utförs av Ecoloop, Tyréns, Luleå tekniska universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers, och projektdeltagare är entreprenörer, teknikleverantörer, beställare och tillståndsmyndighet. Projektet finansieras av Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Vill du veta mer, kontakta projektledare Maria Johansson, Ecoloop.