Projekt ska identifiera och föreslå lösningar som främjar cirkulära flöden av berg- och jordmassor

Målet med projektet CiMPla (Cirkulär Masshantering – Planering och beslutsprocesser för ökad resurseffektivitet) är att utveckla en handlingsplan för de olika behovsägarna, publika såväl som privata. Projektet ska också föreslå vad som bör göras från strategisk nivå (regional planering, kommunal planering och lagstiftning) till operationell nivå (klassificering av material, lokala överenskommelser för utvecklingsområden samt upphandling med cirkularitet i fokus). Parter är VTI, Linköpings universitet, Ecoloop, Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings kommun, projektet stöds av Formas. Läs mer