Smedja 24/1 2018: Styrning för effektiv hantering av jord och berg – Sjöfartslösningar

Under denna eftermiddag delas erfarenheter och kunskap vad gäller sjötransporters potential för förflyttning av jord och berg samt utmaningar vad gäller...

Leveranser av ballast ökar, naturgrus minskar

Senaste utgåvan av Grus, sand och krossberg är nu publicerad och kan laddas ned från SGU:s webbplats. 100 miljoner ton ballast levererades...

Massoptimering i Avesta

Expanderingen av Stora Enso i Fors kräver att framkomligheten och trafiksäkerheten på riksväg 68 vid Avesta förbättras. Därför byggs 6,5 kilometer av...

Smedja: Fryskonsolidering av ”blöta” massor

Luleå tekniska universitet och Ecoloop undersöker potentialen att fryskonsolidera "blöta massor" och bjuder in till smedja för grundläggningsentreprenörer, exploatörer och värmeteknikleverantörer. För mer...

Plan B startar projekt om informationsutbyte i Optimass

Rogier Jongeling på Plan B AB är projektledare för ett delprojekt i Optimass som startat i mars 2014. Målet är att skapa...

Optimass WP2 erfarenhetsutbyte 2/12

Optimass WP2 anordnar erfarenhetsutbyte gällande användning, klassificering och uppgradering den 2:a december i Göteborg. På plats kommer erfarenheter och kunskap att delas...

”Vi måste börja ta till vara på det material vi har”

Optimass hälsade på Tony Stigmanslid och Bosse Öberg som arbetar på rivningsföretaget Destroy Rebuilding Company. Just nu arbetar de med ett rivningsprojekt...

Naturvårdsverket publicerar vägledning gällande utökat rapporteringskrav för bygg- och rivningsavfall

Syftet med vägledningen är att tydliggöra vilka uppgifter om bygg- och rivningsavfall som ska rapporteras för att uppfylla de nya kraven i...

Fossilfritt Sverige överlämnar förslag gällande fossilfri konkurrenskraft

13 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. En sammanställning av dessa har idag (28/10 2019) överlämnats...

Naturvårdsverket får uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra till arbetet med farliga ämnen....

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer