Naturvårdsverket publicerar vägledning gällande utökat rapporteringskrav för bygg- och rivningsavfall

Syftet med vägledningen är att tydliggöra vilka uppgifter om bygg- och rivningsavfall som ska rapporteras för att uppfylla de nya kraven i...

Fossilfritt Sverige överlämnar förslag gällande fossilfri konkurrenskraft

13 branscher har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige. En sammanställning av dessa har idag (28/10 2019) överlämnats...

Naturvårdsverket får uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att som en del av handlingsplanen för en giftfri vardag bidra till arbetet med farliga ämnen....

Leveranser av naturgrus rekordlågt under 2014

Nu kan du ta del av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) sammanställning av 2014 års ballastproduktion i Sverige. Denna visar bland annat att...

Optimass-projekt inbjuder till konferens: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Vilken påverkan har transportarbetet inom byggsektorn och vilka åtgärder kan vi ta till för att hålla takten uppe i de transport- och...

Innovation inom infrastruktur

GIMI, Green Infrastrukture Material Innovation är ett initiativ från KTH. Genom ett nära samarbete mellan industri och akademi vill KTH göra Sverige...

Bergmaterialindex 1:a kvartalet 2015

Nu kan du hitta Bergmaterialindex för första kvartalet 2015 på Sveriges Bergmaterialindustri’s hemsida.

Projektstart: Regional massbalans i Oslo

Under våren 2016 startar arbetet i projektet Regional massbalans i Oslo. Syftet med projektet är att undersöka och kvantifiera den regionala massbalansen...

Metodik för acceptans av nya lösningar med jord- och bergmaterial

En springande punkt och tillika begränsande punkt för att utveckla möjligheter att nyttja jord- och bermassor (leror, fyllnadsjord, återvinningsprodukter) är ofta att...

Optimass WP3 erfarenhetsutbyte 16/12

Optimass WP3 anordnar erfarenhetsutbyte gällande privat och offentlig materialförvaltning den 16:e december i Stockholm. Här kommer utmaningar, potential och lösningar på ämnet...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer