Enkla åtgärder kan stoppa stora delar av spridning av mikroplaster från konstgräsplaner

I en studie genomförd av Ecoloop tillsammans med Luleå tekniska universitet och Örebro universitet har Bergaviks IP i Kalmar kommun studerats avseende mikroplastspridning från konstgräsplanen vid anläggningen. I studien har stationer för att kontrollera vattenflöden och mäta mikroplaster installerats. Mikroplastspridning från olika källor har därefter mätts under ett år. Preliminära resultat från studien är att stora delar av de mikroplaster som sprids gör det via spelare och underhållsfordon, vilket med relativt enkla medel kan stoppas genom rengöring och avborstning inom anläggningens gränser. Mikroplaster som sprids via yt- och dränvatten är svårare att kontrollera men kan kontrolleras med hjälp av fällor och filter. Det som inte kan stoppas uppgår enligt mätningarna till 0,3 kg per år, där 0,04 gram bedöms utgöras av granulat från planen. Vill du veta mer, kontakta Fredrick Regnell, Ecoloop.