Forskare inom Optimass arrangerar seminarium tillsammans med Stockholms Stad och SFK

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, arrangerar tillsammans med Stockholms Stad och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening ett seminarium gällande byggande, drift och underhåll av konstgräsplaner. Arrangemanget hålls i Stockholm den 9:e december 2015. För mer information, kontakta Simon Magnusson.