Projekt gällande robusta och tillförlitliga transportsystem

2014 beviljades medel från VINNOVA till det LTU-baserade projektet Robusta och Tillförlitliga Transportsystem (RTS). Arbetet är nu i gång och syftet är att skapa en strategisk innovationsagenda för robusta och tillförlitliga transportlösningar med potential för tillväxt, hållbarhet, robusthet och effektivitet. Vill du veta mer? Kontakta Bo Svedberg.