Optimass och Tyresö kommun tillsammans med Naturvårdsverket på studiebesök

Den 26:e augusti 2015 arrangerar Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg tillsammans med Tyresö kommun ett studiebesök där representanter från Naturvårdsverket besöker ett av Tyresö kommuns upplagsområden. Syftet är att presentera de lösningar inom jord- och bergmaterialhantering man arbetar med i projektet Optimass och i kommunen. Representanterna från Naturvårdsverket tillhör Enheten för styrmedel naturresurser och kretslopp. För mer information, kontakta Kristina Lundberg.