IVL-studie: ”Stora miljövinster med ökad återvinning av schaktmassor”

IVL:s studie Cirkulär hantering av schaktmassor – Miljönytta eller miljöpåverkan? ska öka medvetenheten om schaktmassor och framhäva potentialen för ökad klimat- och miljönytta genom en mer cirkulär användning samt en mer resurseffektiv och hållbar hantering. Resultaten visar bland annat det behövs en samordnad total översyn vad gäller återvinning, transportsystem och energianvändning. Slutsatser är också att det är stor skillnad i klimatpåverkan mellan fall då massor ersätter andra material och då de inte gör det. Ta del av rapporten