Studiebesök för återvinningsbolag på MLC i Norra Djurgårdsstaden

Ecoloop, Renova och Stockholms stad inbjuder återvinningsbolag till ett tillfälle för studiebesök, erfarenhetsutbyte och inspel från den senaste forskningen. Dagen inleds med en workshop om hur en kommunal avfallsaktör kan bidra till att skapa cirkulära system för massor. Intresserad av att delta? Kontakta Tobias Robinson på Ecoloop.