Optimass WP2 erfarenhetsutbyte 2/12

Optimass WP2 anordnar erfarenhetsutbyte gällande användning, klassificering och uppgradering den 2:a december i Göteborg. På plats kommer erfarenheter och kunskap att delas gällande riktlinjer och stöd för acceptans av nya konstruktioner samt delprojektets arbete med vägledning om bl.a. lera, entreprenadberg och fyllning. På programmet står även föredrag gällande etablering av demoprojekt, ny teknik och lösningar för ”problemjordar” och beständigheten hos uppgraderad jord. Har du några frågor kontakta WP2-ledare Yvonne Rogbeck. Varmt välkommen!