Länsstyrelsen arrangerar seminarium om masshantering

Länsstyrelserna i Mälardalen och Gotland arrangerar den 30 september samt den 1 oktober i Stockholm respektive i Västerås ett dagsseminarium gällande masshantering. Syftet är att öka kompetensen bland handläggare som arbetar med masshanteringsfrågor på kommuner och länsstyrelser, vilket har efterfrågats av ett flertal handläggare. För mer information och anmälan, klicka här. Ytterligare utbildningstillfällen planeras att hållas i början på nästa år.