Plan B startar projekt om informationsutbyte i Optimass

Rogier Jongeling på Plan B AB är projektledare för ett delprojekt i Optimass som startat i mars 2014. Målet är att skapa en konceptuell bild över informationsutbytesspecifikationer, inklusive aktörer. En stor utmaning och uppgift för projektet är att arbeta vidare med klassificering av olika potentiella återvinningsprodukter. Dessutom arbetas fram en översikt över relaterade initiativ i branschen, samt en översikt över goda exempel inför nästa fas.