Projekt kartlägger möjligheter för att transportera jord och berg via kust- och inlandssjöfart

Målet med projektet Ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg är att klargöra de nyttor som kan erhållas genom en ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg, samt beskriva teknik och föreslå utvecklingsbehov och alternativa lösningar. Arbetet i projektet startar i mars 2016 och avslutas i början av 2017. För mer information kontakta Kristina Lundberg.