Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplan

Materialförsörjningsplaner är viktiga strategiska styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt. SGU beskriver i rapporten Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplan en modell för att ta fram planeringsunderlag och vilka strategiska ställningstagande som bör göras. Läs mer här!