Ansökan om fortsättning för fryskonsolidering med ytjordvärmesystem

I slutet av 2015 beviljades projektet Fryskonsolidering med ytjordvärmesystem: energibesparande och byggeffektiv teknik för markförberedelse och uppvärmning av bostäder medel av Vinnova. Syftet med projektet har varit att klargöra den tekniska och ekonomiska potentialen med metoden. Idén med fryskonsolidering med ytjordvärmesystem är att avvattna lösa och blöta massor genom frysning och upptining med hjälp av reversibla värmepumpar.

Genom att tidigarelägga installationen av ett system som ändå ska byggas in i bostadsområdet förbereds marken utan att jordmassorna måste schaktas och fraktas, vilket ger kostnadsbesparingar och minskad klimatpåverkan.
Under våren har metodens potentialer identifierats och förankrats med energi- och grundläggningsbranschen och man har gemensamt med dessa aktörer beslutat att gå vidare med en ansökan för att utföra fördjupade potentialbedömningar. Vill du veta mer, kontakta Maria Johansson, Ecoloop, eller Sven Knutsson, Luleå tekniska universitet.