Ökat bostadsbyggande i Skåneregionen innebär hundratusentals fler lastbilstransporter av massor

För att möta bostadsbehovet i Skåne måste ballastproduktionen öka med 30 %, något som huvudsakligen måste ske i nordöstra Skåne samtidigt som det största bostadsbehovet finns i sydvästra delen av regionen. Detta innebär enligt Länsstyrelsen Skåne en ökning på 150 000 lastbilar lastade med massor. På Länsstyrelsen Skåne ser man bland annat en ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall, som kan ersätta ballast i viss utsträckning, samt en ökad andel spårbundna godstransporter som strategier att möta problemet. Läs mer på SVT.se