Transportflöden och -korridorer: Optimass WP1 och TMR inbjuder till workshop

I delprojekt WP1:5 ”Transportflöden och -korridorer” studeras transporter av farligt gods i samband med byggnadsplanering, som ett exempel på hur transportflöden kan...

Rekord i leverans av ballast, naturgrusproduktion minskar

Nu har SGU:s årliga rapport över ballastproduktionen i Sverige för 2018 publicerats. Leveranser av ballast slår rekord, 99 miljoner ton. Produktion av...

Kunskap om schaktmassor gynnsamt för miljön

– I dag transporteras bergmassor omkring i onödan bara för att system för samordning saknas och för att det inte finns plats...

Entreprenörer efterlyser tydligare styrning från byggherrar

I en aktörsanalys utförd inom projektet Optimass/SIMM-Center har representanter för entreprenörer djupintervjuats. En viktig slutsats är att entreprenörerna redan använder och är...

EU invests in innovative recycling projects

Europe: The European Commission has approved funding of Euro 40 million (US$ 54 million) for 14 new research projects designed to shape...

NCC Recycling inviger anläggning för bygg- och rivningsavfall

Anläggningen tar emot och hanterar bygg- och rivningsavfall från bygg- och anläggningsprojekt, och är NCC:s första i sitt slag i Sverige. Ambitionen...

Cirkulär ekonomi bidrar till minskade CO2-utsläpp och ökade jobbtillfällen enligt studie

I Romklubbens studie The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners har...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer