Ny webbplats beskriver möjliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden

I mars 2015 lanseras Åtgärdsportalen som har syftet att ge stöd i val av åtgärd till alla som arbetar med sanering av mark och grundvatten. Arbetet med portalen leds av Svenska Geotekniska Föreningen (SGF). Innehållet på portalen har inför lanseringen granskats av Naturvårdsverket, Statens Geotekniska Institut (SGI), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Länsstyrelserna samt privata aktörer. Läs mer om Åtgärdsportalen på SGU:s hemsida eller besök Åtgärdsportalen.