NCC Roads köper utvunnet berg från Förbifart Stockholm

Berget utgörs av de runt sju miljoner ton tunnelberg som beräknas utvinnas från de norra delarna i projektet Förbifart Stockholm. Det skriver Leveranstidningen Entreprenad. NCC kommer att förädla bergmassorna för återanvändning i olika infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Säljare är Trafikverket. Läs hela artikeln på Leveranstidningen Entreprenad.