Seminarium: Samordning av jord- och bergmaterial i upphandlingsskedet

Den 13 oktober arrangerar Optimass seminarium på temat samordning av jord- och bergmaterial i upphandlingsskedet. Seminariet hålls i Stockholm och innehåller föredrag, konkreta exempel och workshop på temat upphandling med föredragshållare från Luleå Tekniska Universitet, Ecoloop och Stockholm Stad. Har du några frågor kontakta Simon Magnusson.