Leveranser av naturgrus rekordlågt under 2014

Nu kan du ta del av Sveriges Geologiska Undersöknings (SGU) sammanställning av 2014 års ballastproduktion i Sverige. Denna visar bland annat att leveranser av naturgrus var rekordlågt, 10,7 miljoner ton. Leveranser av ballast från täkter innebar under 2014 77 miljoner ton, en ökning med 600 000 ton sedan 2013. Av dessa 77 miljoner ton utgjorde krossat berg 85 procent, naturgrus 14 procent och morän 1 procent. Produktionsuppgifter för entreprenadberg saknas.
Ta del av rapporten Grus, sand och krossberg 2014.