Fortsättning för Tystare krossning

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering har beviljats medel inom Vinnovas UDI steg 2. Målet för projektet är att minska den beräknade...

Delprojektet Optimass WP3:1 Identifiering och förslag till ytdisposition igång

Sedan i september arbetar Optimass WP3 med att utveckla en modell för identifiering av ytdisposition av jord- och bergmassor. Delmål i delprojektet...

Forskare inom Optimass intervjuad i Hav & Vatten

Simon Magnusson, industridoktorand på Luleå Tekniska Universitet med inriktning sekundära material i byggande, uttalar sig om konstgräs och miljöeffekter i det senaste...

Ökat bostadsbyggande i Skåneregionen innebär hundratusentals fler lastbilstransporter av massor

För att möta bostadsbehovet i Skåne måste ballastproduktionen öka med 30 %, något som huvudsakligen måste ske i nordöstra Skåne samtidigt som det...

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplan

Materialförsörjningsplaner är viktiga strategiska styrmedel för att se till att samhällets försörjning av ballastmaterial kan tillgodoses på ett hållbart och resurseffektivt sätt. SGU...

Projektstart: Energieffektivt logistiksystem för transport av jord och berg

I januari 2016 startar arbetet i projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn. Projektets syfte är att uppskatta energieffektiviseringspotentialen...

Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning

SBMI lyfter vikten av stadsnära materialterminaler och täkter för en långsiktigt hållbar markanvändning. I oktober 2011 fick Miljömålsberedningen i...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer