NCC Roads köper utvunnet berg från Förbifart Stockholm

Berget utgörs av de runt sju miljoner ton tunnelberg som beräknas utvinnas från de norra delarna i projektet Förbifart Stockholm. Det skriver...

Naturvårdsverket ser över handboken om återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Efter att Naturvårdsverket genomfört en enkätundersökning där man undersökt användningen och erfarenheterna av handboken har man tagit beslutet att se över denna....

SGI arbetar för ökad användning och uppgradering

SGI har börjat sitt arbete i Optimass som är inriktat på användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial. Kan vi lyfta...

Boliden startar pilotprojekt med blöta massor

Under sommaren och hösten 2014 kommer Boliden att starta fullskaleförsök där morän uppgraderas genom inblandning av blöta massor. Målsättningen är att utveckla...

Ännu en order på berg från Förbifart Stockholm

Skanska Asfalt och Betong köper cirka tre miljoner ton bergmassor som ska förädlas vid krossanläggningar i Eriksberg i Botkyrka och i Årsta....

Optimass WP3: Smedja med nyckelaktörer i transportledet

Den 21/4 arrangerade Optimass WP3 en smedja för aktörer inom transport för jord och berg. Deltagare var representanter från Sveriges Åkeriföretag, Bellmans...

North Waste Infrastructure (NWI) utvecklar teknik för att använda restprodukter

I Boden utvecklas teknik för att använda restprodukter från massaindustrin till miljösäkring av gamla gruvdeponier. - Om det här fungerar så innebär...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer