Massabyte – Blocket för överskottsmassor

Optimass ringde upp Fredrik Bergström som är en av grundarna till handelsplatsen Massabyte. Massabyte är en tjänst som förmedlar överskottsmassor och startades 2013 av Fredrik Bergström tillsammans med två webutvecklare.

Fredrik Bergström är själv entreprenör och såg behovet av tjänsten då han upplevde att man som mindre entreprenör oftast inte vet om närliggande projekt utan kör sina överskottsmassor direkt till deponering för att sedan köpa nya massor när det är dags att fylla och bygga.

”Anbuden från beställarna är oftast utformade på premissen att massor körs till tippen och att nytt material köps in. Att försörja bygget med material genom byte mellan projekt och entreprenörer existerar inte riktigt på den nivån” säger Fredrik Bergström. ”De större entreprenörerna gör redan detta i ganska stor utsträckning, men då handlar det oftast om byte mellan de egna projekten.”

De ekonomiska incitamenten är den främsta drivkraften bakom idén till Massabyte.
”Kan man arrangera ett utbyte av massor kan man som entreprenörer få ner kostnaderna för kvittblivning och inköp av material. Här finns det en chans för entreprenörer att öka marginalerna och stärka sin konkurrenskraft”, berättar Fredrik Bergström.

Genom att lägga upp annonser tidigt i byggprocessen ökas också chansen att kunna få massor levererade i just det skede de behövs, vilket är särskilt centralt vid byggen i tätbebyggda områden där det är ont om plats att lagra. Användarna av tjänsten utgörs av olika sorters aktörer, från privatpersoner till de större entreprenörerna, och de massor som byts är allt från leror till sprängsten.

Enligt Fredrik Bergström finns utvecklingsmöjligheter på området som han hoppas skulle öka användningen av Massabyte som handelsplats och generellt främja byte av massor mellan entreprenörer och projekt. ”Bland annat skulle det vara en fördel om utbyte av massor prioriterades tidigt i byggprocessen innan byggfasen kommit igång, exempelvis genom kommunala upphandlingar”.

Sedan Massabyte startades har lovorden varit många.

”Det har varit svårt att få konstruktiv kritik, det har mest varit superlativ. Men även om Massabyte mottagits mer än väl hoppas jag att framtiden innebär en ökad användning av handelsplatsen och att utbyte av massor blir ett mer vedertaget angreppssätt i branschen”, säger Fredrik Bergström.

Läs mer om Massabyte på massabyte.se