Masslogistikcenter i Stockholm lärande exempel

Boverket lyfter på sin hemsida lärande exempel på temat godstransporter i fysisk planering och beskriver där Stockholms stads bygg- och masslogistikcenter som används i byggandet av Norra Djurgårdsstaden. Sedan februari 2019 använder man sig av masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen. Anläggningen är till för förorenade schaktmassor och målet är att det ska återvinnas >50 % av de schaktmassor som uppstår inom projektområdet. Läs mer här