Västlänken påbörjar upphandling och försäljning av massor

I november 2015 startade Trafikverket försäljningen av de bergmassor som kommer att uppkomma i projektet och i början av 2016 kommer verket att handla upp mottagning för jordmassorna. Målet är att de massor som genereras vid arbetet vid Västlänken ska utgöra samhällsnytta som konstruktionsmaterial inom regionen och att endast en begränsad mängd ska behöva transporteras längre sträckor. Läs mer