Tystare krossning presenteras vid Bullernätverkets seminarium

Projektet Tystare tätortsnära krossning och masshantering går in i slutfasen och våren -22 presenteras projektets resultat vid Bullernätverkets seminarium om byggbuller. Bullernätverket i Stockholms län är ett forum för samverkan i bullerfrågor. Nätverket är öppet för länets kommunala handläggare som berörs av bullerfrågor samt andra berörda myndigheter, organisationer och aktörer inom bullerområdet. Resultaten från projektet presenteras av Theodora Bjarkadottir och Moa Ljörnlund från Tyréns samt Maria Johansson från Ecoloop.