Transportflöden och -korridorer: Optimass WP1 och TMR inbjuder till workshop

I delprojekt WP1:5 ”Transportflöden och -korridorer” studeras transporter av farligt gods i samband med byggnadsplanering, som ett exempel på hur transportflöden kan hanteras när bebyggelse­trycket på ytor nära transportleder ökar. Denna workshop äger rum den 22 januari 2015 och under dagen diskuteras hur man idag hanterar planering av bebyggelse nära farligt godsleder, vilka hjälpmedel som finns då det kommer till sådan planering samt utvecklingspotentialer. Målgruppen är planarkitekter och andra planerare på detaljplanenivå, samt andra som hanterar frågor kring bebyggelse och risker förknippade med farligt godstransporter. Har du frågor kontakta Maria Johansson.