Slutseminarium för Klimatsmarta masstransporter i Skåne län

Ecoloop har under 2019 och 2020 på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne genomfört en scenario- och kostnadsanalys av masstransporter i Skåne län med fokus på att minska klimatutsläppen från masstransporter i länet. Nu arrangeras slutseminarium för projektet, den 20 oktober för exploatörer och entreprenörer samt den 21 oktober för myndigheter. Under seminariet kommer Kristina Lundberg, Ecoloop, presentera resultaten från projektet. Här kan du läsa rapporten.